CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tính hết 9/2016 đã có 12,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

Bởi ebh.vn - 31/10/2016

Số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tính hết tháng 9/2016 là 12, 5 triệu người. Bên cạnh đó các thông số của bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cũng tăng lên đáng kể.

Tính hết 9/2016 đã có 12,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

Tính hết 9/2016 đã có 12,5 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

BHXH Việt Nam cho biết, toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 178,8 nghìn tỷ đồng, đạt 76,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,5 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 10,7 triệu người; BHXH tự nguyện 194 nghìn người và bảo hiểm y tế (BHYT) 74,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 79,8% dân số.

Số nợ ước đến 30/9 là 13,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,98% so với kế hoạch giao thu (cùng kỳ năm 2015, tỷ lệ nợ so với kế hoạch giao thu là 6,03%); trong đó nợ BHXH 8.981,9 tỷ đồng, nợ BHTN 480,5 tỷ đồng, nợ BHYT 3.592,8 tỷ đồng (ngân sách các địa phương chưa chuyển 2.156,2 tỷ đồng, chiếm 60% tổng nợ BHYT).

So với cùng kỳ năm 2015 thì trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn ngành thực hiện chi BHXH, BHTN, BHYT số tiền 173,2 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7%. Trong đó chi 32,9 nghìn tỷ đồng cho BHXH từ nguồn Ngân sách, 85,4 nghìn tỷ đồng từ Quỹ BHXH, 3,9 nghìn tỷ đồng và chi KCB BHYT 51 nghìn tỷ đồng...

Xem thêm: Quỹ bảo hiểm xã hội có nên đầu tư để sinh lời

Cũng trong 9 tháng đó, BHXH đã giải quyết chế độ BHXH cho gần 6, 2 triệu lượt người (chưa bao gồm đối tượng do BHXH khối lực lượng vũ trang giải quyết), tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015 và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 104,7 triệu lượt người, tăng 10,7 triệu lượt người (11,4%).

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam biết 3 tháng cuối năm 2016, các đơn vị trong toàn Ngành phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ.

Các việc cần làm là phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật vệ sinh an toàn lao động, Luật Dược đảm bảo kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia;

Đồng thời phối hợp tổ chức đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Xem thêm: Quy định về hưởng BHXH 1 lần khi ra nước ngoài định cư

Việc trọng tâm nhất vẫn là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, trong đó tập trung hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT và ban hành quy trình cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin dữ liệu này; xây dựng, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thành việc xây dựng, chuẩn hóa danh mục và liên thông hệ thống thông tin giám định BHYT.

Ở các tỉnh, thành phố, BHXH cần tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các khu vực phi chính thức; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người có thẻ BHYT.

BHXH phối hợp với Ngành y tế trong việc kiểm soát tốc độ gia tăng chi phí KCB BHYT, hạn chế tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT năm 2016, trong đó tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 7200/VPCP-KGVX ngày 29/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Tập trung theo dõi nắm bắt tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; Phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện có hiệu quả Quy chế về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu và tham gia tố tụng trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, phấn đấu đến hết năm 2016, số nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn cùng kỳ năm 2015.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng  triển khai công tác đấu thầu mua thuốc BHYT tập trung  theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tập trung xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài báo,… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai đúng tiến độ các công việc của kỳ thi nâng ngạch viên chức của Ngành theo phân cấp và yêu cầu của Bộ Nội vụ; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020 của các đơn vị toàn Ngành.

Xem thêmBảo hiểm xã hội thực hiện 7 mục tiêu lớn trong 5 tháng cuối năm 2016

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu