CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định về hưởng BHXH 1 lần khi ra nước ngoài định cư

Bởi ebh.vn - 08/09/2016

Đối với người lao động có ý định nghỉ việc để sang nước ngoài định cư, quyền lợi bảo hiểm xã hội được đề cập tại điều 8 Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Nghị định cũng quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể như sau:

Đối với người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc trong các trường hợp sau đây:

  • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1,2 và Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

  • Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

  • Ra nước ngoài để định cư;

  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh  khác theo quy định của Bộ Y tế;

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi ra nước ngoài định cư

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu người ra nước ngoài định cư và có yêu cầu thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Mức hưởng sẽ được áp dụng theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

  • 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

  • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức binh quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này, không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d khoản 1 Điều này.

Nguồn: giaoducthoidai

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu