CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông báo về việc cấp mã số bảo hiểm xã hội

Bởi ebh.vn - 17/10/2017

Từ ngày 8/8/2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3340/BHXH-ST hướng dẫn về việc cấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số Bảo hiểm xã hội. Đồng thời BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các ban BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông tin tới các cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn, đơn vị quản lý người tham gia và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đúng nội dung trên.

Thông báo về việc cấp mã số bảo hiểm xã hội

Thông báo về việc cấp mã số bảo hiểm xã hội​ (Ảnh minh hoa: nguồn Internet)

Căn cứ Công văn số 4724/UBND-KGVX ngày 27/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); để hoàn thành việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn quận, huyện….. UBND quận, huyện… yêu cầu các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục, các phòng, ban, ngành, các đơn vị liên quan và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận, huyện … nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Bảo hiểm xã hội quận, huyện

 • Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, UBND các xã, phường, thị trấn, các Đại lý thu thực hiện quy trình rà soát, bổ sung thông tin hộ gia đình, hoàn thiện dữ liệu để cấp mã số BHXH và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

 • Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng trên địa bàn thực hiện rà soát, bổ sung thông tin, hoàn thiện dữ liệu đảm bảo đúng thời gian và tiến độ theo quy định.

 • Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Mã số BHXH là số định danh duy nhất của người tham gia BHXH, BHYT ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT nhằm quản lý dữ liệu tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi thực hiện các chế độ BHXH, BHYT.

2. UBND các xã, phường, thị trấn

 • Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác chính sách, kế toán ngân sách, đại lý thu và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện, hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT rà soát, cung cấp thông tin hộ gia đình.

 • Phối hợp tốt với BHXH quận, huyện, thị xã để cấp, trả thẻ BHYT đã cấp đổi theo mã số BHXH các nhóm đối tượng do UBND xã, phường, thị trấn quản lý, lập danh sách theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Tài chính – Bộ Y tế.

3. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn

 • Thực hiện rà soát, bổ sung thông tin hộ gia đình để cấp mã số BHXH của nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT tại trường và nhóm đối tượng là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

 • Nghiêm túc thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin, thực hiện tốt giao dịch điện tử về BHXH, BHYT.

4. Các phòng, ban, ngành của quận, huyện

 • Phòng Lao động TB&XH: Làm đầu mối phối hợp với BHXH quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung thông tin để cấp mã số BHXH và cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH của các đối tượng do phòng quản lý.

 • Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo: các trường học chủ động tích cực phối hợp với BHXH quận, huyện thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung thông tin hộ gia đình để cấp mã số BHXH cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; thực hiện tốt công tác BHYT học sinh đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT.

 • Trung tâm văn hóa – Thông tin – Thể thao: chủ động phối hợp với BHXH quận, huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH.

 • Công an quận, huyện: phối hợp rà soát, bổ sung thông tin để cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho các đối tượng là thân nhân cán bộ, chiến sỹ công an quận, huyện.

 • Giao BHXH quận, huyện theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND quận, huyện, BHXH thành phố Hà Nội về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn quận, huyện.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Hiệu trưởng các trường học nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Các thông tin về bảo hiểm xã hội và phần mềm bảo hiểm xã hội được công ty Thái Sơn cập nhật liên tục trên địa chỉ Website: https://ebh.vn/

Tin liên quan:

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu