CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Infographic: 05 thiệt thòi khi nhận bảo hiểm xã hội một lần sớm

Bởi ebh.vn - 25/04/2022

Theo thống kê đã có hơn 200.000 lượt người lao động đã rút Bảo hiểm xã hội một lần trong ba tháng đầu năm 2022 để giải quyết khó khăn trước mắt khi dịch bệnh COVID-19 tạm lắng xuống. Tuy nhiên, với 5 thiệt thòi dưới đây, Người lao động nên cân nhắc để có thể hưởng lợi ích tối đa cho mình.

infographic 5 thiệt thòi khi nhận bảo hiểm xã hội 1 lần sớm

Infographic 5 thiệt thòi khi NLĐ lãnh BHXH 1 lần sớm

Cụ thể,

5 thiệt thòi khi người lao động nhận BHXH 1 lần từ sớm

1 -  Mất đi cơ hội được hưởng lương hưu khi về già, NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu và đủ 20 năm đóng BHXH theo quy định thì được hưởng lương hưu.

2 - Mất đi cơ hội được cấp thẻ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu. Theo quy định tại Điều 2, Nghị định 146/2018/NĐ-CP NLĐ hưởng lương hưu được cấp thẻ BHYT miễn phí.

3 - Nhận lại số tiền BHXH một lần thấp hơn so với tiền đóng vào;

  • NLĐ mỗi năm năm đóng 22% x 12 = 2,64 tiền lương tháng đóng vào quỹ BHXH;

  • NLĐ nhận BHXH 1 lần có mức hưởng cho 1 năm tương ứng là: 1,5 tháng hoặc 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Như vậy so với mức 2,64 bị thiệt thòi rất nhiều.

Mất đi khoản tiền tăng thêm do điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Căn cứ vào bảng mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH theo quy định tại Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH.

4 - Thân nhân có thể không được nhận trợ cấp mai táng hoặc trợ cấp tuất tuất khi;

  • NLĐ không may qua đời;

  • Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm NLĐ mất;

  • Trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% hoặc bằng 70% mức lương cơ sở tại thời điểm NLĐ mất.

5 - Không được cộng nối tiếp thời gian tham gia BHXH đã hưởng BHXH một lần để tính hưởng lương hưu và chế độ BHXH khác trong trường hợp tham gia BHXH lại.

Thời gian tính đóng BHXH hưởng lương hưu tính lại từ đầu. Không được cộng nối tiếp thời gian tham gia BHXH đã hưởng BHXH một lần để tính hưởng lương hưu và chế độ BHXH khác trong trường hợp tham gia BHXH lại.

>>> Infographic: Hưởng BHXH một lần sớm, MẤT nhiều hơn ĐƯỢC

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu