CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

31 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí năm 2023

Bởi ebh.vn - 26/10/2023

Miễn phí cấp thẻ bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng là chính sách an sinh của Nhà nước và chính phủ nhằm tạo điều kiện để toàn dân có cơ hội được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Vậy những nhóm đối tượng nào được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Mời bạn hãy cùng EBH tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Đối tượng được miễn phí mua thẻ BHYT.

Đối tượng được miễn phí mua thẻ BHYT

1. Những lợi ích của việc cấp thẻ BHYT miễn phí là gì?

Miễn phí cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mà một chính sách an sinh thiết thực của Nhà nước. Điều này có liên quan đến nhiều khía cạnh như chính sách, kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân quyền. Dưới đây là một số lợi ích mà chính sách này mang lại cho người dân gồm:

1) Miễn phí cấp thẻ BHYT là một trong những biện pháp của Chính phủ để thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho toàn dân. Theo Luật Bảo hiểm y tế, mọi người dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia BHYT. Thẻ BHYT là căn cứ để Quỹ BHYT thanh toán các chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia. Do đó, miễn phí cấp thẻ BHYT giúp giảm thiểu gánh nặng chi phí cho người dân, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bất lợi hoặc đặc biệt.

2) Miễn phí cấp thẻ BHYT cũng là một cách để khuyến khích người dân tham gia BHYT và nâng cao ý thức trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và gia đình.Theo số liệu của  Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2023 đã tăng thêm khoảng 5,04% so với năm 2022 đạt 91,86% dân số tính đến thời điểm hết tháng 6 năm 2023. Đây là kết quả tích cực của việc triển khai các chính sách hỗ trợ, miễn giảm và miễn phí cấp thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định

3) Miễn phí cấp thẻ BHYT cũng góp phần vào việc xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Khi người dân có thẻ BHYT cũng sẽ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao và an toàn. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân, mà còn góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia.

2. Các nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP  theo đó từ ngày 03/12/2023 sẽ áp dụng bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do Ngân sách nhà nước đóng.

Cụ thể, các đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí là những người thuộc một trong các nhóm sau đây:

2.1 Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

Nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do cơ quan BHXH đóng được quy định tại Khoản 2, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014. Theo đó, cơ quan BHXH sẽ đóng BHYT cho 06 nhóm đối tượng gồm:

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.(1)

2. Người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị TNLĐ-BNN, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ. (2)

3. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. (3)

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng. (4)

5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. (5)

6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.(6)

Bảo hiểm y tế giúp người dan giảm bớt chi phí khám chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế giúp người dân giảm bớt chi phí khám chữa bệnh

2.2 Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

Nhóm đối tượng được miễn phí cấp thẻ BHYT do Ngân sách Nhà nước (NSNN) đóng được quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014 gồm 21 nhóm đối tượng sau:

1. Quân đội nhân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu (quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP). (7)

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ NSNN. (8)

3. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN. (9)

4. Người có công với cách mạng (quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14). (10)

5. Cựu chiến binh (quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). (11)

6. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). (12)

7. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm. (13)

8. Trẻ em dưới 6 tuổi. (14)

9. Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội. (Sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP). (15)

10. Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 (Sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP)

10.1 Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

10.1 Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

10.2 Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ (16) 

11. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân (NSND), nghệ nhân ưu tú (NSUT) thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. (17)

12. Thân nhân của liệt sĩ bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ. (18)

13. Thân nhân của người có công, trừ các đối tượng quy định tại (18) ở trên. (19)

14. Thân nhân của quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu. (20)

15. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng. (21)

16. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ NSNN. (22) 

17. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP). (23)

18. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH. (24)

19. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng (quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14). (25)

20. Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình. (26)

21. Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư & cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014. (Mới bổ sung tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP) (27)

2.3 Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do người sử dụng lao động đóng gồm có 3 nhóm đối tượng quy định tại Điểm a, b, c Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội (28)

2. Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong CAND. (29)

3. Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. (30)

2.4 Nhóm được cơ sở đào tạo đóng

1. Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT. (31)

Trên đây là những nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh BHYT miễn phí theo quy định. Bắt đầu từ ngày 03/12/2023 sẽ chính thức có 31 nhóm đối tượng được hưởng quyền lợi này. Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng đã có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu bạn có những thắc mắc hay câu hỏi khác vui lòng liên hệ EBH hoặc bạn cũng có thể gọi điện đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam - 1900 9068 để được hỗ trợ.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu