CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Những trường hợp NLĐ được nhận BHXH 1 lần, không phải đợi

Bởi ebh.vn - 11/01/2021

Theo quy định người lao động muốn nhận được BHXH 1 lần phải đợi sau 1 năm kể từ thời điểm không còn tham gia BHXH. Tuy nhiên, có những trường người lao động lại được nhận BHXH 1 lần ngay mà không cần đợi.

Người lao động không cần đợi 1 năm để được hưởng BHXH 1 lần.

Người lao động không cần đợi 1 năm để được hưởng BHXH 1 lần. 

Người lao động (NLĐ) tham gia BHXH sẽ được hưởng rất nhiều các lợi ích như: Chế độ hưu trí; chế độ thai sản; chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; chế độ ốm đau; chế độ tử tuất. Tuy nhiên, khi không có điều kiện tham gia BHXH nữa người lao động sẽ được hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần. Điều này giúp người lao động bảo vệ tối đa lợi ích của mình. 

1. Trường hợp phải đợi 1 năm để được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thì trường hợp người lao động phải đợi 1 năm để được nhận BHXH 1 lần khi:

 • NLĐ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP.
 • NLĐ Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

Khi không tiếp tục đóng BHXH người lao động phải 

2. Trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ngay, không phải đợi

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1, Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP các trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ngay, không phải đợi khi có yêu cầu gồm:

Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP thuộc 1 trong các trường hợp: 

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3, Điều 54, của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư; bại liệt; xơ gan cổ chướng; phong; lao nặng; nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
 • Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính dựa trên thời gian tham gia BHXH và mức đóng BHXH.

Tính mức hưởng BHXH 1 lần dựa trên mức đóng và thời gian đóng BHXH của NLĐ.

Tính mức hưởng BHXH 1 lần dựa trên mức đóng và thời gian đóng BHXH của NLĐ.

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trong trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng và mức hưởng tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lưu ý: 

Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp NLĐ đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư; bại liệt; xơ gan cổ chướng; phong; lao nặng; nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ 

NLĐ lưu ý thời gian giải quyết hồ sơ hưởng BHXH 1 lần như sau:

 • Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm NLĐ đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật Bảo hiểm xã hội cho cơ quan BHXH.
 • Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. 
 • Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng BHXH một lần. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

NLĐ có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức nhận BHXH 1 lần gồm: nhận qua tài khoản ngân hàng; nhận qua đường bưu điện; nhận tại cơ quan BHXH. Để nhận được tiền nhanh nhất người lao động nên lựa chọn phương thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng khi làm hồ sơ hưởng.

Trên đây là chia sẻ của BHXH điện tử eBH về trường hợp NLĐ được nhận BHXH 1 lần mà không phải đợi thời gian 1 năm. NLĐ có thể căn cứ vào các thông tin chia sẻ trong bài viết để xác định trường hợp cụ thể của mình. Mọi thông tin về hồ sơ và thủ tục hưởng BHXH 1 lần năm 2021, NLĐ vui lòng truy cập website: https://ebh.vn để cập nhật chi tiết.

Tin liên quan:

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Chuyên trang bảo hiểm xã hội điện tử
Hóa đơn điện tử
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu