CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mắc bệnh nguy hiểm được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Bởi ebh.vn - 02/04/2021

Trong trường hợp người lao động mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng sẽ được xét hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định. Cụ thể các bệnh nguy hiểm này được quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BYT của Bộ y tế.

Mắc bệnh nguy hiểm được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần - ảnh 1

Thông tư 14/2016/TT-BYT quy định các bệnh nguy hiểm đến tính mạng được hưởng BHXH 1 lần

1. Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Để được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần người lao động cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể các điều kiện như sau:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

 • Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

 • Ra nước ngoài để định cư;

 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

 • Trường hợp người lao động là: 

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

Người lao động thuộc các trường hợp nêu trên khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được hưởng BHXH 1 lần.

Căn cứ theo điều kiện hưởng BHXH 1 lần của Luật bảo hiểm xã hội, trường hợp mắc bệnh nguy hiểm theo quy định người lao động sẽ được hưởng BHXH 1 lần.

2. Các bệnh nguy hiểm được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được Bộ y tế quy định

Căn cứ theo Điều 4, Thông tư 14/2016/TT-BYT ban hành ngày 12/5/2016 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực Y tế, theo đó người lao động khi mắc phải một trong các bệnh nguy hiểm sau thì được hưởng chế độ BHXH 1 lần, gồm:

 • Các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng.

 • Bệnh nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

 • Các bệnh có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục.

Đối với các trường hợp bị mắc bệnh nguy hiểm muốn hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, trong hồ sơ hưởng phải có “Tóm tắt hồ sơ bệnh án” hoặc “Biên bản giám định y khoa” theo quy định pháp luật.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ căn cứ vào mức đóng BHXH của người lao động và thời gian đóng BHXH của người lao động. 

Mắc bệnh nguy hiểm được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần - ảnh 2

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính dựa trên thời gian tham gia và mức đóng của người lao động

Trường hợp người lao động có thời gian tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện toàn phần.

Theo Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng BHXH 1 lần được tính như sau: 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

 • Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc:

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện của từng thời kỳ, trừ trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP

Việc tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp này được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện.

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng BHXH tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng i = 0,22 x {Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i} x {Tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i}

Lưu ý:

 • Trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

 • Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/ 01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Trường hợp người lao động mắc các bệnh nguy hiểm muốn hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần cần làm hồ sơ và thủ tục theo quy định nộp lên cơ quan BHXH. Hồ sơ và thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần người lao động có thể truy cập tại website: https://ebh.vn/ để được hướng dẫn chi tiết.

Xem thêm >> Những trường hợp NLĐ được nhận BHXH 1 lần, không phải đợi

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu