CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Giám định mức suy giảm khả năng lao động chủ động

Bởi ebh.vn - 10/03/2023

Giám định mức suy giảm khả năng lao động là yêu cầu bắt buộc của người lao động khi muốn hưởng chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Theo quy định mới người lao động được chủ động thực hiện giám định suy giảm khả năng lao động mà không cần chờ đến 2 năm như trước đây.

Giám định mức suy giảm khả năng lao động theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT

Giám định mức suy giảm khả năng lao động theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT

1. Giám định mức suy giảm khả năng lao động làm căn cứ hưởng BHXH

Để hưởng chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) bảo hiểm xã hội người lao động cần đáp ứng điều kiện bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn hoặc bị bệnh quy định tại Điều 45 và Điều 46 Luật An toàn Vệ sinh lao động.

Theo đó, để xác được mức suy giảm khả năng lao động của người lao động là bao nhiêu thì cần làm các giám định suy giảm khả năng lao động. Mặt khác thủ tục để hưởng chế độ TNLĐ-BNN bắt buộc cần có biên bản giám định.

Bên cạnh việc làm giám định để hưởng chế độ TNLĐ-BNN thì người lao động cũng cần làm giám định để hưởng chế độ hưu trí hay chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần.

2. Giám định mức suy giảm khả năng lao động chủ động

Giám định mức suy giảm khả năng lao động theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ y tế là quy định bắt buộc đối với người lao động trong nhiều trường hợp.

2.1 Giám định mức suy giảm khả năng lao động lần đầu

Căn cứ vào từng trường hợp, người lao động làm hồ sơ giám định mức suy giảm khả năng lao động lần đầu theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

Theo đó, hồ sơ khám giám định lần đầu hưởng chế độ TNLĐ-BNN, hưởng chế độ BHXH một lần hoặc để thực hiện chế độ hưu trí/tử tuất đều có sự thay đổi. Cụ thể Quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 1 của Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

2.2 Khám giám định mức suy giảm khả năng lao động chủ động

Trường hợp khám giám định lần đầu sẽ phát sinh khi có nhu cầu hưởng chế độ TNLĐ-BNN. Tuy nhiên, các lần khám giám định tiếp theo sẽ được quy định riêng.

Điều kiện miễn chi phí khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động

Điều kiện miễn chi phí khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động

Tại Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời hạn giám định lại ít nhất sau 02 năm (đủ 24 tháng), kể từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do TNLĐ-BNN gần nhất trước đó  (trừ trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị).

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế đã sửa đổi Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 56/2017/TT-BYT như sau:

“1. Đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

Như vậy, theo quy định hiện hành thì người lao động được giám định mức suy giảm khả năng lao động chủ động khi có nhu cầu mà không cần phải chờ 2 năm như trước đây. 

Phí giám định được tính như sau:

- Được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN.

- Người lao động tự trả phí nếu kết quả khám giám định không đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN

Trên đây là thông tin về khám giám định mức suy giảm khả năng lao động chủ động theo Thông tư 18/2022/TT-BYT. Người lao động lưu ý quy định này đã có hiệu lực từ ngày 15/2/2023. Bảo hiểm xã hội điện tử eBH mong rằng những chia sẻ trong bài viết trên đây có thể mang lại cho Quý bạn đọc những thông tin cần thiết và hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu