CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Rút ngắn thời gian kê khai, tham gia BHXH, BHYT bắt buộc xuống còn 49 giờ

Bởi ebh.vn - 15/10/2015

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với BHXH Việt Nam tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử vừa được ký ban hành ngày 14/10/2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bấm nút khai trương Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bấm nút khai trương Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam

Theo đó, BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với bộ, ngành địa phương liên quan tiếp tục rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn 49 giờ.

Triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trên toàn quốc; nghiên cứu, đề xuất, triển khai áp dụng chữ ký số nộp thuế trong việc kê khai, nộp BHXH, BHYT qua mạng điện tử.

Xây dựng phương án kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH trên toàn quốc; tạo dựng hệ thống thông tin về BHXH tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH và BHYT.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu