CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức đóng Bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Bởi ebh.vn - 02/12/2016

Thông tư số 43/2016/TT-BCA của Bộ Công an ban hành quy định về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân. Chi tiết mời bạn đọc hãy cùng BHXH điện tử eBH tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mức đóng Bảo hiểm y tế đối với chiến sĩ Công an

Mức đóng Bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, chiến sĩ Công an

Theo Thông tư 43/2016/TT-BCA , thì mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí.

Trong đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế với một mã số do Giám đốc Bảo hiểm xã hội CAND quy định và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. Hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tối đa không quá 60 tháng. Bên cạnhd dó, thông tư cũng khẳng định, Giám đốc Bảo hiểm xã hội CAND quyết định thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với từng trường hợp cụ thể.

Các cán bộ, chiến sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định tại các điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế (đã sửa đổi, bổ sung) và Điều 15 trong Nghị định số 70/2015/NĐ-CP được quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thanh toán các chi phí sau:

  • Chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con;

  • chi phí vận chuyển theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP;

  • Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, bao gồm các loại như: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn.

Xem thêm: Từ 1/7/2020 những chính sách mới cán bộ công chức cần lưu ý

Ngoài ra, các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ y tế tại cơ sở đó nhưng tối đa không vượt quá giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế công lập tương đương tuyến về chuyên môn kỹ thuật. Phần chênh lệch sẽ do cán bộ, chiến sĩ tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các cơ sở y tế công lập có thực hiện các dịch vụ y tế xã hội hóa, thanh toán theo giá do cơ sở y tế quy định nhưng không vượt quá giá thanh toán bảo hiểm y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp có sử dụng dịch vụ y tế xã hội hóa cán bộ, chiến sĩ tự thanh toán phần chênh lệch với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2016. Các quy định về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, chiến sĩ được thực hiện từ ngày 01/01/2016.

Xem thêm:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu