CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Từ 1/7/2020 những chính sách mới cán bộ công chức cần lưu ý

Bởi ebh.vn - 21/07/2020

 Liên quan đến các chính sách tiền lương, việc làm, từ 1/7/2020 có nhiều điểm mới cán bộ công chức, viên chức cần lưu ý. Do mức lương cơ sở được giữ nguyên ở mức 1,49 triệu đồng/tháng, dẫn đến lương và các khoản tính theo lương không tăng như dự kiến. Một số các chính sách khác cũng được áp dụng, nổi bật là nội dung chỉ còn 3 trường hợp viên chức có “biên chế suốt đời” và luật hóa quy định về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển.

Từ 1/7/2020 có nhiều điểm mới cán bộ công chức

Từ 1/7/2020 có nhiều điểm mới cán bộ công chức, viên chức cần lưu ý

1. Liên quan đến tiền lương

Tiền lương là yếu tố được đặc biệt quan tâm không chỉ đối với cán bộ công chức viên chức mà còn đối với tất cả người lao động bởi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của họ. Chính sách tiền lương của cán bộ công chức từ tháng 1/7/2020 có rất nhiều điểm cần lưu ý.

1.1 Lương cơ sở giữ nguyên ở mức 1.490.000 đồng/tháng 

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vừa bế mạc, Quốc hội đã quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020. Điều này khiến cho rất nhiều công chức, viên chức bất ngờ. 

Theo như Nghị quyết số 86/2019/QH14, Quốc hội đã “chốt” tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, nhưng do bệnh dịch Covid-19 khiến cho tình hình kinh tế chung bị ảnh hưởng vì vậy việc tăng lương cơ sở bị hoãn lại. 

1.2 Các khoản tính theo lương được giữ nguyên

Mức lương cơ sở giữ nguyên dẫn đến các khoản khác tính theo lương cơ sở cũng sẽ giữ nguyên bao gồm: 

- Trợ cấp một lần khi sinh con: Theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trợ cấp 01 lần khi sinh con của công chức nữ bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người đó sinh con và vẫn là 2 x 1,49 triệu = 2,98 triệu đồng.

- Trợ cấp dưỡng sức sau sinh: Theo Điều 41, Luật BHXH, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, là 447.000 đồng/ngày.

- Mức lương đóng BHXH, bảo hiểm y tế tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở tức: 20 x 1,49 triệu = 29,8 triệu.

- Mức thưởng theo quy định tại Hướng dẫn số 56-HD/VPTW, tổ chức Đảng, Đảng viên được thưởng kèm theo các danh hiệu khen thưởng, huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương trong toàn Đảng. Mức thưởng cụ thể dựa vào mức lương cơ sở như:

 • Được Đảng bộ cơ sở, chi bộ khen thưởng đột xuất: 447.000 đồng;

 • Được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 2,235 triệu đồng/tháng;

 • Được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: 2,98 triệu đồng/tháng…

Các khoản trích theo lương được giữ nguyên do lương cơ sở không tăng.

Các khoản trích theo lương được giữ nguyên do lương cơ sở không tăng.

Tiền lương và các khoản trích theo lương đều được giữ nguyên, không tăng theo dự tính trước đó. Tuy nhiên, cán bộ, công chức viên chức có thể yên tâm bởi việc điều chỉnh mức lương cơ sở sẽ được sớm thực hiện để có thể đảm bảo mức sống hiện tại.

2. Liên quan đến các chính sách khác

Từ 1/7/2020 có nhiều điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý, trong đó phải kể đến các nội dung chính sau:

2.1 Hợp đồng có thời hạn áp dụng cho viên chức kéo dài lên đến 60 tháng

Chỉ còn 3 trường hợp viên chức có “biên chế suốt đời”. Nếu như trước đây, đối với viên chức hợp đồng làm việc xác định thời hạn trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thì theo quy định tại Luật viên chức sửa đổi từ 01/7/2020 hợp đồng làm việc xác định thời hạn trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. 

Như vậy, thời gian tối đa áp dụng hợp đồng có thời hạn với viên chức đã tăng từ 3 năm lên 5 năm. 

Tại Luật viên chức 2010 quy định sau khi viên chức đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn và đủ điều kiện tiếp tục ký hợp đồng thì sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn (thường gọi là được biên chế suốt đời). Tuy nhiên từ 01/7/2020, theo Luật sửa đổi Luật viên chức 2010 hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau:

 • Là viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

 • Là cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

 • Là người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu viên chức không nằm trong 3 trường hợp trên thì sẽ ký hợp đồng có thời hạn. Viên chức mới sẽ phải nỗ lực làm việc để có thể ký hợp đồng tiếp theo sau khi hợp đồng cũ hết hạn.

2.2 Luật hóa quy định về tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển

Tại Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định về tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức theo 2 hình thức là thi tuyển, xét tuyển. Tuy nhiên, theo quy định mới từ ngày 01/7/2020 hình thức tuyển dụng không qua thi tuyển và xét tuyển được luật hóa. 

Cụ thể, có thể tuyển dụng đối với các trường hợp sau:

 • Là viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

 • Là cán bộ, công chức cấp xã;

 • Là người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân và người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

 • Trường hợp tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 1 số chức vụ được quy định chi tiết tại Điều 37, Luật Cán bộ, công chức 2008 (Đã được sửa đổi, bổ sung).

 • Trường hợp người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

2.3 Thực hiện các tiêu chuẩn đánh giá viên chức theo mới

Bắt đầu từ 1/7/2020 sẽ thực hiện các tiêu chuẩn đánh giá viên chức mới, theo đó số lần đánh giá viên chức trong năm tăng, nội dung đánh giá cũng được bổ sung. Cụ thể được quy định như sau:

Từ 1/7/2020 những chính sách mới cán bộ công chức cần lưu ý

Từ 1/7/2020 thêm nội dung tiêu chuẩn đánh giá viên chức mới và tăng số lần đánh giá

Về nội dungBổ sung thêm 2 nội dung gồm:

 • Đánh giá ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 • Đánh giá thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra, đánh giá theo công việc cụ thể được giao, theo tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Về số lần đánh giáTheo luật sửa đổi số lần thực hiện đánh giá viên chức tăng. Đơn vị có thể thực hiện đánh giá tại các thời điểm như: khi thay đổi vị trí việc làm, đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần. Tùy vào đặc điểm cụ thể của từng đơn vị từng vị trí làm việc mà số lần đánh giá khách quan. Đánh giá đảm bảo công khai, dân chủ, thông qua kết quả, sản phẩm cụ thể.

2.4 Thêm trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc

Tại Khoản 1, Điều 45, Luật viên chức 2010 chỉ quy định “viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều này".

Tuy nhiên, Khoản 6, Điều 2, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức ban hành ngày 25/11/2019 đã nêu rõ từng trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc gồm:

 • Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức;

 • Hết thời hạn của hợp đồng nhưng không ký tiếp hợp đồng làm việc;

 • Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do không được bố trí đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc, điều kiện đã thỏa thuận; không được trả lương đầy đủ, đúng hạn; bị ngược đãi, cưỡng bức lao động; viên chức nữ có thai phải nghỉ làm theo chỉ định của bác sĩ… (các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 4, Điều 29, Luật viên chức hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 5, Điều 29, Luật viên chức).

Như vậy, từ 01/07/2020 có nhiều điểm mới cán bộ công chức, viên chức cần lưu ý. Những ai đang là công chức, viên chức hoặc có ý định thi tuyển công chức, viên chức cần nắm được để có kế hoạch làm việc cũng như chủ động hơn trong việc thực hiện các quy định về công chức, viên chức mới.

Mong rằng những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trong bài viết trên đây có thể mang lại cho Quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu