CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định về số ngày nghỉ phép năm đối với người lao động

Bởi ebh.vn - 14/01/2021

Quy định về số ngày nghỉ phép năm hay nghỉ hàng năm là chế độ dành riêng cho người lao động, được quy định cụ thể tại Bộ Luật lao động 2019. Theo đó, người lao động được đảm bảo lợi ích về ngày nghỉ của mình khi làm việc tại các doanh nghiệp và đơn vị.

Quy định về nghỉ phép năm đối với người lao động

Quy định về nghỉ phép năm 2021 theo bộ luật lao động mới.

1. Quy định về nghỉ phép năm theo Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động 2019 ban hành ngày 20/11/2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thay thế cho Bộ luật lao động 2012. Theo bộ luật mới, số ngày nghỉ phép năm, mức hưởng ngày nghỉ phép năm đều được quy định chi tiết. 

1.1 Quy định về số ngày nghỉ phép năm

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 113, Bộ luật lao động 2019 người lao động được nghỉ hàng năm theo quy định:

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

 • Được nghỉ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 • Được nghỉ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
 • Được nghỉ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Số ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. 

1.2 Quy định về số ngày nghỉ phép năm trong trường hợp khác

Ngoài quy định về số ngày nghỉ phép năm khi còn làm việc thì tại Khoản 3, Điều 113, Bộ luật lao động 2019 còn quy định các trường hợp nghỉ phép năm khi NLĐ thôi việc.

 • Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
 • Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định 
 • Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

1.3 Quy định về gộp nghỉ phép năm

Số ngày nghỉ phép năm theo quy định.

Số ngày nghỉ phép năm theo quy định.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 113, Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ. Tuy nhiên:

 • NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp. 
 • Thời gian nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Người sử dụng lao động phải thông báo trước cho người lao động biết về quy định nghỉ phép năm của đơn vị, doanh nghiệp của mình để NLĐ có thể chủ động trong việc xin nghỉ. 

2. Cách tính ngày nghỉ hằng năm 

Cách tính ngày nghỉ phép có một số trường hợp đặc biệt. Căn cứ theo Điều 66, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động 2019, cách tính như sau:

 • Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.
 • Trường hợp NLĐ làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.
 • Toàn bộ thời gian NLĐ làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật lao động nếu NLĐ tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

3. Nghỉ phép năm tăng theo thâm niên

Đối với người lao động nghỉ phép hằng năm sẽ tăng theo thâm niên. Cụ thể theo tại Điều 114, Bộ luật lao động 2019 quy định: 

 • Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc. 
 • Người lao động cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày. 

Ví dụ: 

Người lao động làm việc đủ 12 tháng, làm công việc trong điều kiện bình thường được nghỉ phép năm 12 ngày làm việc. Khi có đủ từ 5 năm làm việc cho 1 người lao động trở lên thì số ngày nghỉ phép năm tăng lên 13 ngày. 

Tương tự ngày nghỉ phép năm tăng lên 15 ngày đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật; tăng lên 17 ngày đối với người làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Quy định về chế độ nghỉ phép năm giúp người lao động bảo vệ được lợi ích của mình khi làm việc. Ngoài chế độ nghỉ phép năm người lao động còn có chế độ nghỉ ngày lễ Tết, nghỉ việc riêng không bị trừ lương. Chi tiết về chế độ nghỉ NLĐ và quý doanh nghiệp có thể truy cập vào website: https://ebh.vn để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Tin liên quan:

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu