CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chi tiết mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc cho Doanh nghiệp

Bởi ebh.vn - 01/06/2021

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc không phải là mẫu bắt buộc theo quy định. Tuy nhiên, mẫu thông báo được dùng khá phổ biến để thể hiện sự chuyên nghiệp khi làm việc của cả doanh nghiệp và người lao động.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc được sử dụng tại các doanh nghiệp.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc được sử dụng tại các doanh nghiệp.

1. Trường hợp nào sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc thường được doanh nghiệp/đơn vị sử dụng nhiều hơn là người lao động. Các trường hợp sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc như:

 • Doanh nghiệp/ đơn vị muốn chấm dứt hợp đồng thử việc với người lao động trước thời hạn, dừng hợp tác.  

 • Người lao động muốn chấm dứt hợp đồng thử việc khi cảm thấy công việc và môi trường làm việc tại doanh nghiệp/ đơn vị không phù hợp.

 • Người lao động hoặc người sử dụng lao động muốn chấm dứt hợp đồng thử việc để ký hợp đồng lao động sớm.

Căn cứ vào từng trường hợp ai là người viết thông báo, mà ta sử dụng các mẫu mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc khác nhau. Thông thường, mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc được doanh nghiệp/ đơn vị sẽ sử dụng gửi đến người lao động nhiều hơn. 

2. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc có nội dung chính bao gồm:

 1. Quốc hiệu tiêu ngữ; 

 2. Tên thông báo; vụ việc thông báo;

 3. Thời gian địa điểm lập thông báo;

 4. Người/ đơn vị nhận thông báo;

 5. Căn cứ pháp lý;

 6. Nêu chủ thể của hợp đồng thử việc;

 7. Lý do chấm dứt hợp đồng thử việc, các điều khoản về bàn giao hồ sơ và bảo mật thông tin;

 8. Nếu là người sử dụng lao động thông báo thì ký tên đóng dấu của bộ phận/ người trực tiếp có quyền hạn. Nếu là người lao động thì chỉ ký, ghi rõ họ tên.

>> Tham khảo và tải về mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do doanh nghiệp lập - 01

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do doanh nghiệp lập - 01.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do doanh nghiệp lập - 02

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do doanh nghiệp lập - 02.

Xem thêm >> Mẫu hợp đồng thử việc cho người lao động năm 2021

Đối với mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do người lao động lập có thể viết tương tự dựa trên mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc do doanh nghiệp lập. Phần nơi nhận, người lao động ghi rõ đơn vị nơi người lao động đang thử việc và phòng ban chịu trách nhiệm quản lý nhân sự.

Trên đây là mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc, doanh nghiệp, đơn vị có thể tham khảo sử dụng trong trường hợp cần thiết. Các mẫu chấm dứt hợp đồng lao động, mẫu hợp đồng lao động doanh nghiệp và người lao động có thể truy cập website của BHXH điện tử eBH: https://ebh.vn để tham khảo thêm.

TIN LIÊN QUAN >> Hết thời gian thử việc mà không ký hợp đồng lao động, người lao động chịu thiệt

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu