CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Lương tháng thứ 13 có phải là tiền thưởng Tết hay không?

Bởi ebh.vn - 21/12/2022

Hiện nay, nhiều người lao động vẫn còn băn khoăn về khoản tiền lương tháng thứ 13 có phải tiền thưởng Tết không? đây đều là quyền lợi của người lao động được nhận sau cả năm làm việc tuy nhiên về bản chất 2 khoản tiền này lại khác nhau.

Lương tháng 13 và thưởng Tết giống hay khác nhau

Lương tháng 13 và thưởng Tết giống hay khác nhau

1. Lương tháng thứ 13 có phải là thưởng Tết không?

Trên thực tế trong các văn bản Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về lương tháng 13. Tuy nhiên, lương tháng thứ 13 có thể được hiểu là khoản lương được người sử dụng lao động chi cho người lao động vào dịp cuối năm. Mức lương tháng thứ 13 sẽ phụ thuộc vào quy chế của từng doanh nghiệp (thông thường thì bằng với mức lương tháng của người lao động được chi trả).

Lương tháng 13 là khoản lương được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động và là khoản lương không bắt buộc phải có. Trong hợp đồng lao động tại nhiều đơn vị sẽ có điều khoản quy định về lương tháng thứ 13, nhiều đơn vị không có. Nếu trong hợp đồng lao động có quy định về khoản lương thứ 13 thì người sử dụng lao động bắt buộc phải thực hiện chi khoản lương này.

Nhiều người lao động nghĩ rằng lương tháng 13 là thưởng Tết là giống nhau. Điều này là không đúng.

Căn cứ theo Điều 104, Bộ luật Lao động năm 2019 ban hành ngày 20/11/2020 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định:

“1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Như vậy, về bản chất lương tháng thứ 13 không phải là thưởng Tết. Thưởng Tết là khoản tiền thưởng do người sử dụng lao động quyết định thưởng cho người lao động khi đơn vị hay doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hoặc khi người lao động hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Lương tháng thứ 13 và thưởng Tết đều có đặc điểm được chi vào dịp cuối năm và do người sử dụng quyết định nên nhiều người lao động đã đồng nhất lương thứ 13 với thưởng Tết. Người sử dụng lao động có thể lấy lương tháng thứ 13 như một khoản lương để thu hút người lao động khi tuyển dụng hoặc là yếu tố để động viên người lao động cố gắng nỗ lực hơn trong công việc.

Lương tháng 13 không phải là Thưởng Tết

Lương tháng 13 không phải là tiền Thưởng Tết

2. Lương tháng thứ 13 được tính như thế nào?

Không có một quy định cụ thể nào về lương tháng 13 do đó mỗi đơn vị doanh nghiệp sẽ tự xây dựng cách tính lương tháng thứ 13 cho đơn vị, doanh nghiệp của mình.

Thông thường lương tháng thứ 13 sẽ phụ thuộc vào mức lương hàng tháng của người lao động. Cách tính như sau:

Lương tháng thứ 13 =  M x TLTB/12

M: là thời gian người lao động làm việc tính theo tháng trong năm tính thưởng.

TLTB: là tiền lương trung bình tính theo thời gian người lao động làm việc.

Như vậy, người lao động có thể căn cứ theo công thức tính trên đây để dự đoán tiền lương tháng 13 được nhận. Người lao động cũng cần đối chiếu lại với các quy định của công ty để biết được công ty có chế độ lương thưởng này hay không?

3. Lương tháng 13 có bắt buộc không?

Như đã đề cập bên trên, do lương tháng 13 chỉ là một khoản tiền thưởng của Doanh nghiệp dành cho người lao động vậy nên công ty sẽ không bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động.

4. Lương tháng 13 có tính thuế tncn không?

Tiền lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Xem chi tiết

Bên cạnh đó, tương tháng thứ 13 được trả vào tháng nào thì thuế TNCN sẽ được tính vào tháng đó cho người lao động.

5. Lương tháng 13 có đóng bảo hiểm không?

Lương tháng 13 không tính vào mức lương đóng BHXH do bản chất là căn cứ vào tiền thưởng. Xem thêm

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về “Lương tháng thứ 13 có phải là tiền thưởng Tết không?” hy vọng sẽ giúp người lao động hiểu hơn về bản chất của lương tháng 13 và tiền thưởng Tết. Người lao động khi ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc cần lưu ý các điều khoản trong hợp đồng để có thể thỏa thuận mức thưởng có lợi nhất cho mình.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu