CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết có tính đóng BHXH không?

Bởi ebh.vn - 21/12/2021

Thời điểm cuối năm là cao điểm quyết toán thuế, lương, thưởng và các khoản BHXH đối với cả người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết có tính đóng BHXH hay không? Nhiều trường hợp người lao động còn băn khoăn và chưa nắm rõ. Bài viết dưới đây BHXH điện tử eBH sẽ giúp người lao động tìm hiểu chi tiết về vấn đề này.

Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết có tính đóng BHXH?

Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết có tính đóng BHXH?

1. Bản chất của lương tháng thứ 13 và thưởng Tết

Lương tháng thứ 13 và thưởng Tết đều là khoản tiền được người sử dụng chi trả cho người lao động vào dịch cuối năm theo thỏa thuận giữa hai bên và theo quy chế của công ty hoặc đơn vị. Về bản chất hai khoản tiền này là khác nhau nhưng cùng chi trả vào dịp tên nên nhiều công ty, đơn vị gộp vào thành một.

Lương tháng thứ 13: là khoản lương không bắt buộc được người sử dụng lao động trả cho người lao động với mức tương đương 1 tháng lương thực lĩnh của người lao động. Hiện không có bất cứ quy định nào về lương tháng thứ 13 mà người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động.

Tiền thưởng Tết: là khoản tiền được người sử dụng thưởng cho người lao động vào dịp Tết dựa trên kết quả làm việc hoặc doanh thu của doanh nghiệp/đơn vị nhằm khuyến khích động viên tinh thần làm việc cho người lao động. Theo Điều 104, Bộ luật Lao động năm 2019 ban hành ngày 20/11/2020 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định:

“1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Như vậy có thể hiểu bản chất của lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết là hai khoản tiền khác nhau nhưng thường được chi trả vào dịp Tết nhằm khuyến khích động viên tinh thần làm việc cho người lao động. Khoản tiền này được trả dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, các chỉ số hiệu quả công việc, năng suất làm việc và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong một năm.

>>> Lương tháng thứ 13 có phải là tiền thưởng Tết hay không?

2. Lương tháng 13 và tiền thưởng tết có tính đóng BHXH

Căn cứ theo quy định định tại Khoản 26, Điều 1, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH (Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015) các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc và không tính đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021 cụ thể như sau:

Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết không thuộc thu nhập đóng BHXH

Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết không thuộc thu nhập đóng BHXH nhưng thuộc thu nhập tính đóng thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020. Cụ thể:

(1) Mức lương theo công việc hoặc chức danh

Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93, Bộ luật Lao động; Trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

(2) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên

Các khoản phụ cấp lương là các khoản để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

(3) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên 

Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên phải xác định mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động cụ thể:

  • Tiền thưởng sáng kiến; 

  • Tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; 

  • Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  • Các khoản tiền hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại Tiết c2, Điểm c, Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Bên cạnh đó, tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động không bao gồm tiền lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm.

Có thể khẳng định, khoản lương tháng thứ 13 và thưởng Tết không thuộc thu nhập đóng BHXH, nhưng hai khoản tiền này lại thuộc khoản tiền phải đóng thuế thu nhập cá nhân (căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và Điểm e, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC) Xem thêm.

Trên đây là trả lời về việc lương tháng 13 và tiền thưởng Tết có tính đóng BHXH không. Người lao động lưu ý nắm được và chủ động trong việc đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc BHXH nếu cần.

>>> Chính thức: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2022 mới nhất

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu