CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Lương tháng 13 và tiền thưởng Tết có tính đóng BHXH không?

Bởi ebh.vn - 12/01/2024

Cuối năm thường là thời điểm mà người lao động được nhận tiền thưởng Tết và Lương tháng 13 sau một năm nỗ lực làm việc. Vậy Lương tháng 13 và tiền thưởng Tết có tính đóng bảo hiểm xã hội không? Hãy cùng EBH tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Lương tháng 13 không là tiền thưởng Tết 2024

Lương tháng 13 không là tiền thưởng Tết 2024

1. Lương tháng thứ 13 không phải tiền thưởng Tết 2024

Như EBH đã từng chia sẻ về việc lương tháng 13 có phải tiền thưởng tết không? Theo đó về bản chất lương tháng 13 và thưởng Tết đều là những khoản tiền được người sử dụng chi trả cho người lao động vào dịch cuối năm theo thỏa thuận giữa hai bên và theo quy chế của công ty hoặc đơn vị. Về bản chất hai khoản tiền này là khác nhau nhưng cùng chi trả vào dịp cuối năm nên nhiều công ty, đơn vị gộp vào thành một.

1) Lương tháng thứ 13 là khoản lương không bắt buộc được người sử dụng lao động trả cho người lao động với mức tương đương 1 tháng lương thực lĩnh của người lao động. Hiện không có bất cứ quy định nào về lương tháng thứ 13 mà người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động.

2) Tiền thưởng Tết là khoản tiền được người sử dụng thưởng cho người lao động vào dịp Tết dựa trên kết quả làm việc hoặc doanh thu của doanh nghiệp/đơn vị nhằm khuyến khích động viên tinh thần làm việc cho người lao động.

Căn cứ Theo Điều 104, Bộ luật Lao động năm 2019 ban hành ngày 20/11/2020 có các quy định như sau:

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết là hai khoản tiền khác nhau nhưng thường được chi trả vào dịp Tết tùy theo quy định của mỗi công ty, doanh nghiệp nhằm khuyến khích động viên tinh thần làm việc cho người lao động. Khoản tiền này được trả dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, các chỉ số hiệu quả công việc, năng suất làm việc và mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong một năm.

Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết có tính đóng BHXH

Lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết không tính đóng BHXH

2. Lương tháng 13 và tiền thưởng tết có tính đóng BHXH không?

Theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH (Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3, Điều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015) các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc và không tính đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2021 cụ thể như sau:

1) Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộcTừ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020. Cụ thể:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh. Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93, Bộ luật Lao động 2019;

- Trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

- Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên. Các khoản phụ cấp lương là các khoản để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

- Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên. Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên phải xác định mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

2) Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộcTiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động cụ thể:

- Tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; 

- Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Các khoản tiền hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại Tiết c2, Điểm c, Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Bên cạnh đó, tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động không bao gồm tiền lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm.

Như vậy, có thể khẳng định lương tháng thứ 13 và tiền thưởng Tết không nằm trong các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. 

Tuy nhiên 2 khoản tiền này lại thuộc các khoản tiền chịu thuế thu nhập cá nhân căn cứ theo Luật Thuế TNCN sửa đổi 2012 và Điểm e, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nếu bạn có câu hỏi khác liên quan đến chủ để này hãy hỏi EBH. EBH luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu