CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cập nhật mức lương cơ sở năm 2023 tăng từ ngày 01/07/2023

Bởi ebh.vn - 29/06/2023

Sau nhiều lần trì hoãn lương cơ sở năm 2023 sẽ chạm mốc 1,8 triệu đồng/tháng vào ngày 1/72023. Đây là tin vui cho tất cả người lao động trước những biến động tăng không ngừng của giá cả thị trường.

Lương cơ sở năm 2023 tăng chạm mốc 1,8 triệu đồng/tháng

Lương cơ sở năm 2023 tăng chạm mốc 1,8 triệu đồng/tháng

1. Thời điểm tăng lương cơ sở năm 2023

Hệ lụy từ dịch bệnh Covid19 dẫn đến 03 năm liên tiếp không thể điều chỉnh tăng lương cơ sở. Trên thực tế mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng đã được áp dụng từ ngày 01/07/2019 theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Mức lương cơ sở này được áp dụng cho đến nay và tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30/6/2023. 

Năm 2020 và năm 2021 đã có đề xuất tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng nhưng không thực hiện được. Chính phủ đề xuất việc tạm hoãn việc tăng lương cơ sở do cân đối ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn cần ưu tiên cho việc phòng chống bệnh dịch.

Khi nền kinh tế sau đại dịch Covid19 đang dần phục hồi và ổn định trở lại thì việc tính toán tăng mức lương cơ sở trở thành mối quan tâm hàng đầu. Đã có nhiều đề xuất tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2023 tuy nhiên không được thông qua. 

Phân tích và lý giải cho thời điểm tăng lương là 01/7/2023 thay vì từ 01/01/2023, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật đã giải trình như sau:

“Thời điểm 01/01/2023 là thời điểm đầu năm, gần với Tết Dương lịch 2023 và Tết Âm lịch. Đây là thời điểm nhạy cảm bởi nhu cầu mua sắm và sử dụng hàng hoá, dịch vụ của người dân, doanh nghiệp tăng mạnh, tạo sức ép lên điều hành giá và tâm lý tăng lương kèm với tăng giá sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân.”

Sau nhiều lần họp và thảo luận ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, áp dụng tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2023 từ mức 1,49 triệu đồng/ tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng tương ứng mức lương cơ sở mới sẽ tăng thêm 20,8%.

2. Thông báo chính thức về việc tăng lương cơ sở năm 2023

Thông báo chính thức về việc tăng lương cơ sở năm 2023 là một vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Dưới đây là những quy định và thông báo chính về chính thức về vấn đề này:

Theo Nghị quyết số 130/2022/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

Bên cạnh đó, Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ về bảng lương công chức từ 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Và mới đây, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ra Thông báo số 2799/TB-BHXH ngày 19/06/2023 về việc từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở mới làm căn cứ làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là 1.800.000 đồng.

Theo đó, người lao động sẽ được hưởng lợi và sẽ có 12 khoản tiền trợ cấp BHXH tăng theo lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 như tiền lương, tiền hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp người có công... các khoản này sẽ được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ phù hợp.

3. Bảng cập nhật mức lương cơ sở qua các năm

Như vậy, có thể thấy năm 2023 mức lương cơ sở chạm mốc 1,8 triệu đồng/tháng - tăng 310.000 đồng/tháng (trước đó là 1,49 triệu đồng/tháng). Đây sẽ là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua tính từ năm 2004. Dưới đây là bảng tra cứu để bạn đọc thấy rõ mức tăng lương cơ sở qua từng năm.

Bảng 1: Mức lương cơ sở qua các năm

Thời điểm áp dụng

Lương cơ sở (đồng/tháng)

Mức tăng

(đồng/tháng)

Căn cứ pháp lý

Từ 01/10/2004 - hết 30/9/2005

290.000

-

Nghị định 203/2004/NĐ-CP

Từ 01/10/2005 - hết 30/9/2006

350.000

60.000

Nghị định 118/2005/NĐ-CP

Từ 01/10/2006 - hết 31/12/2007

450.000

100.000

Nghị định 94/2006/NĐ-CP

Từ 01/01/2008 - hết 30/4/2008

540.000

90.000

Nghị định 166/2007/NĐ-CP

Từ 01/5/2009 - hết 30/4/2009

650.000

110.000

Nghị định 33/2009/NĐ-CP

Từ 01/5/2010 - hết 30/4/2011

730.000

80.000

Nghị định 28/2010/NĐ-CP

Từ 01/5/2011 - hết 30/4/2012

830.000

100.000

Nghị định 22/2011/NĐ-CP

Từ 01/5/2012 - 30/6/2013

1.050.000

220.000

Nghị định 31/2012/NĐ-CP

Từ 01/7/2013 - hết 30/4/2016

1.150.000

100.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

Từ 01/5/2016 - hết 30/6/2017

1.210.000

60.000

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Từ 01/7/2017 - hết 30/6/2018

1.300.000

90.000

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Từ 01/7/2018 - hết 30/6/2019

1.390.000

90.000

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Từ 01/7/2019 - hết 30/6/2023

1.490.000

100.000

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Từ 01/07/2023 

1.800.000

310.000

Nghị định ​24/2023/NĐ-CP

Thông báo 2799/TB-BHXH

Nhìn vào Bảng 1 có thấy mức tăng lương cơ sở trước đó ở mức cao nhất là 110.000 đồng/tháng (vào năm 2009). Tuy nhiên, mức tăng lương cơ sở năm 2023 nếu được thực thi là 310.000 đồng/tháng tăng cao gần gấp 3 lần.

Sau nhiều khó khăn thì mức lương cơ sở năm 2023 được tăng xứng đáng với sự mong đợi của người lao động. Với mức tăng này sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu chi trả sinh hoạt phí cho người lao động.

4. Lương cơ sở năm 2023 tăng ảnh hưởng lương và các khoản trợ cấp BHXH

Lương cơ sở là căn cứ quan trọng để tính lương của cán bộ công chức, viên chức nhà nước bộ phận lực lượng vũ trang và các khoản trợ cấp xã hội. Lương cơ sở tăng kéo theo lợi ích của người lao động tăng.

4.1 Lương của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tăng

Người lao động được nhận lương theo một trong hai chế độ là chế độ tiền lương là chế độ do Nhà nước quy định hoặc chế độ trả lương do doanh nghiệp quy định. Chế độ lương do Nhà nước quy định sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở. Do đó người lao động được trả lương theo hình thức này khi lương cơ sở thay đổi thì mức lương cũng thay đổi.

Lương giáo viên tăng khi tăng lương cơ sở năm 2023

Lương giáo viên, công chức viên chức sẽ tăng khi lương cơ sở 2023 tăng

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là những đối tượng thuộc chế độ lương do Nhà nước quy định. Mặt khác, theo quy định tại Điều 3, Nghị định 38/NĐ-CP thì mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Trong đó:

  • Hệ số lương: được áp dụng theo các bảng phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và áp dụng với từng đối tượng cụ thể khác nhau.

  • Mức lương cơ sở: được Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Theo đó, khi thực hiện tăng mức lương cơ sở các yếu tố khác không đổi thì mức lương được hưởng của cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang sẽ cao hơn. 

Đối với người lao động được trả lương theo chế độ doanh nghiệp quy định, mức lương cơ sở tăng sẽ không đến mức lương được nhận. Tuy nhiên, lương cơ sở tăng sẽ có nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng.

4.2 Nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng

Mức lương cơ sở là căn cứ để tính nhiều khoản trợ cấp xã hội. Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội các khoản trợ cấp sau sẽ tăng khi lương cơ sở tăng.

Trợ cấp BHXH cho người lao động tăng do tăng lương cơ sở

Nhiều khoản trợ cấp BHXH cho người lao động tăng do tăng lương cơ sở

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau: trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

- Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi: được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận con nuôi cho mỗi con

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

- Trợ cấp 1 lần và trợ cấp hàng tháng khi bị TNLĐ-BNN: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

- Trợ cấp hàng tháng khi bị TNLĐ-BNN: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

- Trợ cấp phục vụ cho người bị TNLĐ-BNN: trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị thương tật, bệnh tật: Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung

- Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ-BNN: Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết 

- Trợ cấp mai táng: Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết

Có thể thấy rất nhiều các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng khi lương cơ sở tăng. Điều này góp phần đảm bảo lợi ích cho người lao động giúp họ có nguồn trợ cấp tốt hơn khi gặp khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực ổn định nền kinh tế, lương cơ sở năm 2023 chạm mốc 1,8 triệu đồng/tháng là niềm vui lớn đối với nhiều lao động đặc biệt là đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước. Người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp lưu ý thời điểm tăng lương cơ sở cùng các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo để chủ động trong công việc, đảm bảo lợi ích cho mình.

Trên đây là những tổng hợp và chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về chính sách tăng lương cơ sở năm 2023 và những ảnh hưởng của nó. Mong rằng có thể mang lại cho quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu