CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

12 khoản tiền trợ cấp BHXH tăng theo lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Bởi ebh.vn - 06/06/2023

Từ ngày 01/07/2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, 12 khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ thay đổi theo. Đây là một thông tin đáng mừng cho người lao động, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tiền trợ cấp BHXH thay đổi như thế nào từ 01/07/2023?

Tiền trợ cấp BHXH thay đổi như thế nào từ 01/07/2023?

12 khoản tiền trợ cấp BHXH được điều chỉnh tăng theo lương cơ sở

Ngày 14/05/2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. 

Mức lương cơ sở tăng đồng nghĩa với việc nhiều khoản tiền trợ cấp cho người lao động cũng sẽ điều chỉnh theo. Cụ thể, dưới đây là 12 khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội thay đổi từ ngày 01/07/2023 tới đây:

1. Tăng tiền hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 29, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau của 1 ngày = 30% mức lương cơ sở. 

Do đó, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sẽ tăng từ 447.000 VNĐ lên thành 540.000 VNĐ.

2. Tăng trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi

Theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con hoặc lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi sẽ được trợ cấp 1 lần cho mỗi con = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con, hoặc tháng lao động nhận nuôi con.

Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi tăng từ 01/07/2023

Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi tăng từ 01/07/2023

Trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH thì người cha sẽ được trợ cấp 1 lần = 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi người con. Hiện nay, trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi là 2.980.000 VNĐ/tháng. Từ ngày 01/07/2023 sẽ tăng lên là 3.600.000 VNĐ/tháng. 

3. Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 1 ngày = 30% lương cơ sở. 

Hiện nay, mức hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản là 447.000 VNĐ, sau ngày 01/07/2023  sẽ tăng lên là 540.000 đồng. 

4. Tăng số tiền trợ cấp một lần

Theo quy định tại Điều 46, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5-30% thì sẽ đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần theo mức sau:

Người lao động suy giảm 5% khả năng lao động: Hưởng 5 lần mức lương cơ sở (Hiện nay là 7.450.000 VNĐ, sau ngày 01/07/2023 tăng lên là 9 triệu đồng). Tiếp đó, suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng lên 900.000 VNĐ).

Ngoài ra, người suy giảm khả năng lao động còn được hưởng thêm trợ cấp theo số năm đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống tính bằng 0,5 tháng, sau đó mỗi năm tăng thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước nghỉ việc để điều trị. 

5. Tăng mức trợ cấp mỗi tháng

Theo quy định tại Điều 47, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức sau:

Người bị suy giảm 31% khả năng lao động thì hưởng 30% mức lương cơ sở (hiện nay là 447.000 đồng tăng lên thành 540.000 đồng), tiếp đó cứ suy giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, mỗi tháng sẽ được nhận thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đóng BHXH, từ 1 năm trở xuống tính bằng 0,5%, mỗi năm đóng thêm tính bằng 0,3% mức lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

6. Tăng mức trợ cấp phục vụ

Theo quy định tại Điều 50, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt, hoặc cụt liệt 2 chi… ngoài mức hưởng như những trường hợp quy định tại Điều 47 trên, thì hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở (1.800.000 VNĐ từ 01/07/2023).

7. Tăng trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 51, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 36 lần mức lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng từ 01/07/2023, mức trợ cấp 1 lần sẽ tăng từ 53.640.000 VNĐ lên 64.800.000 đồng.

8. Tăng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 52, Luật BHXH năm 2014, mức hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật 1 ngày từ 01/07/2023 như sau:

- Bằng 25% lương cơ sở (450.000 VNĐ) nếu nghỉ tại gia đình.

- Bằng 40% lương cơ sở (720.000 VNĐ) nếu phục hồi tại cơ sở tập trung.

9. Điều chỉnh lương hưu hàng tháng

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng lương cơ sở (1.800.000 đồng).

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động có sự điều chỉnh

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động có sự điều chỉnh

10. Tăng mức trợ cấp mai táng

Người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Từ 01/07/2023, mức trợ cấp này tăng lên là 18 triệu đồng.

11. Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1, Điều 68, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở (Từ 01/07/2023 tăng lên là 900.000 VNĐ). Trường hợp nhân thân không có người nuôi dưỡng thì mức trợ cấp là 1.260.000 VNĐ.

12. Tăng mức hưởng lương hưu với người vừa đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Theo quy định tại Điều 71, Luật BHXH năm 2014, người lao động đóng đủ 20 năm BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu sẽ theo chính sách của BHXH bắt buộc. Mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở (1.800.000 VNĐ/tháng).

Trên đây là 12 thay đổi về khoản tiền trợ cấp BHXH từ 01/07/2023. Tăng lương cơ sở là một biện pháp quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia. Hy vọng những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu