CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tổng quan về hình thức giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

Bởi ebh.vn - 04/01/2017

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về hình thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Trong Nghị định quy định rõ điều kiện, phương thức và nguyên tắc của giao dịch điện tử khi thực hiện đối với ngành Bảo hiểm xã hội.

Hình thức giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội

Một số quy định của Pháp luật về hình thức giao dịch điện tử BHXH

1. Quy định về hình thức giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

Trong đó, Nghị định đã đưa ra quy định, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải bảo đảm có đủ điều kiện:

  1. Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã cấp theo quy định của pháp luật. Trường hợp các cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội nhưng chưa có chứng thư số thì được phép sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp;

  2. Cơ sở vật chất khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; sở hữu địa chỉ thư điện tử liên lạc thường xuyên ổn định và đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội sẽ được lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc thông qua dịch vụ I-VAN theo quy định.

Những chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử có các giá trị pháp lý như hồ sơ, chứng từ, thông báo và các giấy tờ văn bản bằng giấy theo quy định của pháp luật. Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử sẽ bao gồm: hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử; các chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng phương tiện điện tử; những văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội bằng các phương tiện điện tử.

Các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử nêu trên phải có đủ chữ ký số của những người có trách nhiệm ký những chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử được thực hiện các giao dịch điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức cung cấp phần mềm I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ các đơn vị khi sử dụng giao dịch điện tử phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; quy định của các cơ quan pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định, pháp luật có liên quan.

Vì vậy, việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải bảo đảm các tiêu chí rõ ràng, bình đẳng, trung thực, an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước về bảo mật và toàn vẹn thông tin.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép lựa chọn hình thức giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội.

2. Giao dịch điện tử BHXH với phần mềm eBH

Phần mềm bảo hiểm xã hội eBH giúp việc khai bảo hiểm xã hội điện tử tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Thay vì mất chừng 3h đồng hồ cả thời gian di chuyển, chờ đợi làm thủ tục, doanh nghiệp chỉ mất chừng 10 phút kê khai BHXH trên máy tính.

phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử eBH của công ty Thái Sơn

Những tính năng của phần mềm bhxh điện tử eBH

Khai bảo hiểm xã hội điện tử được thực hiện thông qua dịch vụ nhận truyền dữ liệu I-VAN. Hiện tại, cơ quan BHXH đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ I-VAN do công ty phát triển công nghệ Thái Sơn xây dựng và cung ứng. Ưu điểm của dịch vụ I-VAN công ty Thái Sơn cung cấp phải kể đến tính thân thiện dễ sử dụng, độ bảo mật cao và chi phí hợp lý.

Với 20 năm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ truyền nhận dữ liệu cho doanh nghiệp, Thái Sơn là đối tác tin cậy của rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Hải quan điện tử, Thuế điện tử và Bảo Hiểm xã hội điện tử. Điện tử hóa mọi thủ tục hành chính là xu hướng tất yếu của thời đại, thời gian tới, công ty Thái Sơn sẽ mở rộng thêm những lĩnh vực khác giúp doanh nghiệp có thêm giải pháp tối ưu xử lý thủ tục hành chính.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu