CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Dự thảo nghị định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đang được xây dựng

Bởi ebh.vn - 06/09/2016

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng (LTTV) năm 2017 đang được Bộ LĐ-TB&XH xây dựng trình Chính phủ để thay thế Nghị định số 122/2015/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định này quy định mức LTTV áp dụng đối với người lao động (NLĐ) làm việc ở doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có SDLĐ (gọi chung là DN) theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo dự thảo Nghị định, dự kiến mức lương tối thiểu năm 2017 vùng áp dụng đối với DN như sau: Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Về nguyên tắc áp dụng mức LTTV theo địa bàn, DN hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức LTTV quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp DN có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức LTTV khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức LTTV quy định đối với địa bàn đó.

Dự thảo nghị định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đang được xây dựng

DN hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức LTTV khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức LTTV cao nhất.

DN hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức LTTV quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

DN hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức LTTV khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức LTTV cao nhất.

Mức LTTV là mức thấp nhất làm cơ sở để DN và NLĐ thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức LTTV đối với NLĐ chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức LTTV đối với NLĐ đã qua học nghề.

Theo dự thảo Nghị định, căn cứ vào mức LTTV và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với NLĐ, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của DN, DN phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và NLĐ để thoả thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho NLĐ cho phù hợp, bảo đảm các quy định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại DN. 

Bên cạnh đó, khi thực hiện mức LTTV mới, DN không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thì thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của DN.

Xem thêm >>

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu