CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Bởi ebh.vn - 01/11/2016

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết, trong thời gian hai năm qua, ngành đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

Ngành BHXH hiện nay đã triển khai đầu tư rất nhiều hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin; trong đó các bước đầu tư xây dựng hệ thống CNTT của ngành là xây dựng một hệ thống tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ hình thành theo khung kiến trúc chính phủ điện tử, đồng thời liên kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính, góp phần thực hiện thành công mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả đạt được trong việc ứng dụng CNTT trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay cho thấy, ngành BHXH đã hết sức chú trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về ứng dụng CNTT từ đó từng bước hoàn thiện môi trường pháp lý, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT rộng rãi trong toàn ngành, đặc biệt, một số văn bản quan trọng, tạo cơ sở pháp lý từ đó đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng CNTT trong toàn ngành như  Quyết định 319/QĐ-BHXH, Quyết định 1090/QĐ-BHXH…

Bên cạnh đó, để triển khai các ứng dụng CNTT, ngành BHXH hiện nay đã lắp đặt hệ thống mạng diện rộng (WAN) và hệ thống Internet tới 63 tỉnh, thành phố và hơn 700 quận/ huyện trong cả nước, tạo thuận tiện trong công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Năm 2015, BHXH Việt Nam đã điều chỉnh, bổ sung và mở rộng hệ thống băng thông từ đó đáp ứng tốt hơn trong việc sử dụng phần mềm lõi BHXH. Việc khai thác các hệ thống tập trung của ngành hay các việc chuyển, nhận hồ sơ điện tử BHXH của các dịch vụ công trực tuyến trên mạng;

BHXH Việt Nam hiện nay đã thực hiện xuyên suốt phương án thuê hệ thống đường truyền kết nối cấp tỉnh - huyện, sẵn sàng cho việc kết nối liên thông với các hệ thống ứng dụng điều hành, tác nghiệp và hoạt động trong giao dịch trực tuyến; Tiến hành nâng cấp, hệ thống máy chủ, máy trạm và các thiết bị mạng tại hệ thống BHXH các tỉnh, huyện.

Các thiết bị mạng, an ninh mạng được nâng cao chất lượng để tăng cường việc kết nối giữa các cơ quan BHXH các cấp luôn được liền mạch; Xây dựng hệ thống thư điện tử ngành BHXH đảm bảo tích hợp với hệ thống cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số phục vụ trong việc triển khai giao dịch điện tử đạt được hiệu quả.

Đặc biệt, toàn bộ các đơn vị từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố đều được trang bị hệ thống hội nghị truyền hình, đảm bảo cho việc thiết lập, vận hành hệ thống giao ban điện tử giữa các đơn vị; Cung cấp chứng thư số cho các cán bộ công chức, viên chức và lãnh đạo trong giai đoạn I.

Không chỉ vậy, toàn ngành đang tập trung xây dựng phần mềm lõi của Ngành BHXH (3S), tập trung hóa hệ thống dữ liệu đối tượng tham gia BHXH, đã triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin xong tại BHXH 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và TP.HCM, hiện tại đang đánh giá để triển khai trên phạm vi toàn quốc; Xây dựng một hệ thống giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử (phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (KBHXH), phần mềm cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội (BHXH - VAN), phần mềm cổng thông tin giao dịch điện tử (iGW), phần mềm xử lý nghiệp vụ tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết:

Là ngành có giao tiếp nhiều với người dân và các đơn vị sử dụng lao động, BHXH Việt Nam hiện nay xác định ứng dụng CNTT, đặc biệt là các giao dịch BHXH điện tử là phương thức tối ưu để thực hiện giảm 1/3 số lần và 50% số giờ thực hiện các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

BHXH đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin vào các nghiệp vụ

Để có cơ sở pháp lý từ đó triển khai hệ thống giao dịch BHXH điện tử, BHXH Việt Nam đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 9/3/2015 thí điểm về việc thực hiện giao dịch điện tử khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để BHXH Việt Nam chính thức tiến hành các giao dịch BHXH điện tử. Lãnh đạo ngành đã chỉ đạo các đơn vị tập trung cao độ việc triển khai chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp đường truyền kết nối WAN từ tỉnh lên Trung ương, hệ thống phần mềm giao dịch điện tử, chữ ký số… từ đó triển khai Quyết định.

BHXH Việt Nam hiện nay cũng đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử khi thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Ngày 18/5/2015, Thủ tướng Chính phủ chính thức triển khai Hệ thống giao dịch điện tử và chỉ sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, Hệ thống đã thu hút hơn 82.000 đơn vị đăng ký sử dụng, cao nhất đạt 7.500 doanh nghiệp đăng ký sử dụng trong 1 tuần.

Ngành BHXH cũng đã dồn lực xây dựng hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT cho hộ gia đình, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công cuộc cải cách hệ thống CNTT của ngành. Hệ thống cho phép kê khai thông tin các hộ gia đình, các thành viên trong hộ, mang lại ý nghĩa to lớn trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giúp người dân giao dịch dễ dàng với cơ quan BHXH với một mã định danh.

Phần mềm bảo hiểm xã hội do các nhà cung cấp IVAN-BHXH được triển khai chính thức theo mô hình IVAN được Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng số 04092015/HĐ-BHXH-TSD ngày 07/09/2015. Với Bảo hiểm xã hội điện tử EBH, các doanh nghiệp dễ dàng thiết lập hồ sơ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ bảo hiểm xã hội một cách dễ dàng.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu