CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau của người lao động tham gia BHXH

10/07/2019 09:19
Thủ tục hưởng chế độ ốm đau của người lao động tham gia BHXH

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau và thủ tục hưởng chế độ ốm đau của người lao động như thế nào? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin chi tiết đến người lao động.

Cập nhật chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con mới nhất

08/07/2019 08:35
Cập nhật chế độ thai sản cho nam khi vợ sinh con mới nhất

Chế độ thai sản là một trong những chế độ được quan tâm hàng đầu của chính sách bảo hiểm xã hội. Khi vợ sinh con, chế độ thai sản cho nam được pháp luật quy định như thế nào?

Chính sách bảo hiểm xã hội mới từ 2020 có gì khác biệt?

06/07/2019 08:54
Chính sách bảo hiểm xã hội mới từ 2020 có gì khác biệt?

Những thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội mới nhất mà người lao động và người sử dụng lao động nên biết. eBH sẽ tổng hợp chi tiết thông tin quan trọng đến người dùng.

Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì? Chi tiết hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ

05/07/2019 01:42
Bảo hiểm xã hội 1 lần là gì? Chi tiết hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần và trợ cấp BHXH 1 lần như nào là thắc mắc mà nhiều người lao động đặt ra. Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin chi tiết đến người lao động.

Điều kiện hưởng chế độ tử tuất của người lao động là gì?

05/07/2019 09:17
Điều kiện hưởng chế độ tử tuất của người lao động là gì?

Điều kiện hưởng chế độ tử tuất của người lao động và thân nhân người lao động bị chết được Chính phủ quy định cụ thể như nào? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin chi tiết nhất đến người lao động.

Đối tượng hưởng chế độ thai sản và hồ sơ bảo hiểm thai sản gồm những gì?

04/07/2019 10:32
Đối tượng hưởng chế độ thai sản và hồ sơ bảo hiểm thai sản gồm những gì?

Đối tượng và điều kiện để người lao động được hưởng chế độ thai sản là gì? Và hồ sơ bảo hiểm thai sản gồm những gì? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin chi tiết đến người lao động.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu