CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Chế độ hưu trí năm 2020 - Điều kiện và cách tính lương hưu

28/06/2019 02:14
Chế độ hưu trí năm 2020 - Điều kiện và cách tính lương hưu

Cách tính chế độ hưu trí như thế nào và điều kiện để người lao động hưởng chế độ hưu trí ra sao? Bài viết dưới đây eBH sẽ thông tin chi tiết đến người lao động.

Chế độ hưởng bảo hiểm thai sản 2020 đầy đủ và mới nhất

27/06/2019 08:26
Chế độ hưởng bảo hiểm thai sản 2020 đầy đủ và mới nhất

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản theo đúng quy định của Nhà nước như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết cho người lao động.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu