CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Chế độ nghỉ ốm dài ngày đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội

08/08/2019 09:09
Chế độ nghỉ ốm dài ngày đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội

Khoản 2 Điều 46 Luật BHXH 2014, quy định thời gian nghỉ ốm đau dài ngày của người lao động tối đa 180 ngày/năm (tính cả các ngày nghỉ).

Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất năm 2020

07/08/2019 11:25
Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất năm 2020

Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho hoạt động đoàn ở các cấp và theo pháp luật hiện hành thì kinh phí công đoàn được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương

Cách xây dựng thang bảng lương 2020 theo văn bản mới nhất

06/08/2019 08:33
Cách xây dựng thang bảng lương 2020 theo văn bản mới nhất

Thang bảng lương là hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động.

Cách lập mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH

05/08/2019 11:04
Cách lập mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH kê khai các thông tin người tham gia và thành viên hộ gia đình khi không có mã số BHXH và khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin

Hướng dẫn làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

02/08/2019 10:08
Hướng dẫn làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Mỗi người lao động chỉ có duy nhất 01 sổ BHXH. Người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên cần làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội theo quy định

Mẫu C70a-HD - Danh sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

02/08/2019 09:12
Mẫu C70a-HD - Danh sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Mẫu C70a-HD là căn cứ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu