CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho người lao động

14/09/2020 02:31
Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho người lao động

Cách tính mức hưởng chế độ thai sản cho người lao động theo quy định của Pháp luật. Tự tính mức hưởng thai sản cho mình nhanh và chính xác nhất

Điều kiện hưởng chế độ tử tuất và mức hưởng theo quy định

08/09/2020 08:20
Điều kiện hưởng chế độ tử tuất và mức hưởng theo quy định

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội để xét chế độ tử tuất phải dựa trên thời gian tham gia BHXH của người lao động và từng trường hợp cụ thể.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động năm 2020

03/09/2020 08:31
Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động năm 2020

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của người lao động năm 2020 theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội. Lưu ý thời gian làm thủ tục hưởng chế độ thai sản để không bị mất quyền lợi

Vợ có đươc hưởng chế độ thai sản khi chỉ có chồng tham gia BHXH

08/07/2020 10:19
Vợ có đươc hưởng chế độ thai sản khi chỉ có chồng tham gia BHXH

Theo quy định trong gia đình chỉ có chồng tham gia BHXH người vợ khi sinh vẫn có thể được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định

Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản năm 2020

29/06/2020 08:59
Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản năm 2020

Điều kiện hưởng chế độ thai sản năm 2020 quy định tại luật Bảo hiểm xã hội 2014, người hưởng có tham gia BHXH bắt buộc và thuộc các trường hợp

Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

29/05/2020 08:52
Cách tính lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu năm 2020

Sau khi Nghị định 153/2018/NĐ-CP của Chính Phủ điều chỉnh lương hưu giai đoạn 2018-2021, mức lương của lao động nữ có một số thay đổi nhất định

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu