CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nghiệp vụ tổng hợp

Hướng dẫn cách ghi mẫu 01B-HSB theo đúng quy định mới nhất

09/08/2019 08:53
Hướng dẫn cách ghi mẫu 01B-HSB theo đúng quy định mới nhất

Hướng dẫn cách ghi mẫu 01B - HSB: Danh sách đề nghị hưởng Chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất năm 2019.

Nghị định 143/2018/NĐ-CP: BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

09/08/2019 08:46
Nghị định 143/2018/NĐ-CP: BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người lao động nước ngoài hiện đang làm việc tại Việt Nam.

Chế độ nghỉ ốm dài ngày đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội

08/08/2019 09:09
Chế độ nghỉ ốm dài ngày đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội

Khoản 2 Điều 46 Luật BHXH 2014, quy định thời gian nghỉ ốm đau dài ngày của người lao động tối đa 180 ngày/năm (tính cả các ngày nghỉ).

Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất năm 2020

07/08/2019 11:25
Mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất năm 2020

Kinh phí công đoàn là nguồn tài trợ cho hoạt động đoàn ở các cấp và theo pháp luật hiện hành thì kinh phí công đoàn được trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương mà đơn vị sử dụng lao động phải trả cho người lao động.

Chỉ dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2020 theo văn bản mới nhất

06/08/2019 08:33
Chỉ dẫn cách xây dựng thang bảng lương 2020 theo văn bản mới nhất

Khi nào doanh nghiệp cần phải nộp thang bảng lương và cách xây dựng thang bảng lương 2020 như nào? Bài viết dưới đây eBH xin chia sẻ đến người lao động về thang bảng lương năm 2020 mới nhất để đóng BHXH theo các văn bản mới nhất hiện nay.

Cách lập mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH

05/08/2019 11:04
Cách lập mẫu TK1-TS ban hành theo quyết định số 595/QĐ-BHXH

Mẫu TK1-TS kê khai các thông tin người tham gia và thành viên hộ gia đình khi không có mã số BHXH hay kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia theo quyết định 595/QĐ-BHXH.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu