CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Trong thời gian thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Bởi ebh.vn - 03/02/2023

Quy định thời gian thử việc như thế nào và trong thời gian thử việc người lao động có được đóng bảo hiểm xã hội không? Tham khảo ngay bài viết thông tin chi tiết dưới đây của eBH. 

Trong thời gian thử việc có được đóng BHXH

Người lao động trong thời gian thử việc có được đóng BHXH không?

1. Quy định thời gian thử việc của người lao động 

Căn cứ Điều 27, Bộ luật Lao động - Luật số 10/2012/QH13 quy định: “Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

  1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

  2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

  3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Sau khi kết thúc thử việc thì căn cứ theo Điều 29, Bộ luật Lao động - Luật số 10/2012/QH13 quy định:

  1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

2. Hợp đồng thử việc có được đóng BHXH không?

Căn cứ Điều 4, Điều 13 và Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định chi tiết về đối tượng tham gia BHXH, BHYT. BHTN bao gồm:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

Căn cứ Điều 26, 27 Bộ luật Lao động 2012 quy định: 

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nếu có thỏa thuận về việc làm thử việc thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải bao gồm các nội dung quy định tại các Điểm 1,b, c, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động 2012, không bao gồm nội dung về BHXH và BHYT. 

Pháp luật quy định chi tiết về đối tượng tham gia BHXH

Pháp luật quy định chi tiết về đối tượng tham gia BHXH

Căn cứ Điều 2 Công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017 quy định như sau:

"Chỉ tham gia BHXH, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

a) Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực hiện từ ngày 01/01/2018."

Như vậy người lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.

Trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã giúp trả lời câu hỏi: Người lao động trong thời gian thử việc có được đóng bảo hiểm xã hội hay không? Mong rằng đã có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu