CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội thế nào là hợp lệ?

Bởi ebh.vn - 02/07/2019

Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH là giấy chứng nhận của các cơ sở y tế dùng để chứng nhận cho các cá nhân và người lao động khi nghỉ việc do bệnh sẽ đảm bảo đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội. Trong bài viết dưới đây mời bạn đọc hãy cùng EBH tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

Giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội hợp lệ

Bộ Y tế quy định chi tiết về nguyên tắc cấp giấy nghỉ ốm hưởng BHXH

1. Nguyên tắc cấp giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Căn cứ Điều 20, Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết về nguyên tắc cấp giấy nghỉ ốm hay còn gọi là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau.

1.1 Yêu cầu cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

a) Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

b) Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

1.2 Quy định cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.  

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

1.3 Người có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Người hành nghề khám chữa bệnh (KCH) là các y, bác sĩ làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH. 

Trường hợp người đứng đầu cơ sở KCB hoặc người được ủy quyền đồng thời là người KCB  thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu ở phần “Xác nhận của thủ trưởng đơn vị” và không phải ký tên ở Phần y, bác sỹ KCB nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp.

1.4 Dấu trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Nội dung Xác nhận chữ ký của Y, bác sỹ phía dưới bên trái mẫu giấy chứng nhận là chữ ký, họ tên của lãnh đạo phụ trách y, bác sỹ tại nội dung 1 công văn này và đóng dấu (sử dụng con dấu của bệnh viện hoặc các khoa khám, chữa bệnh hoặc phòng Kế hoạch - Tổng hợp).

Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

Quy định về giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Chính phủ quy định chi tiết về giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

1.5 Cấp lại Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT, cơ sở KCB được cấp lại Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong các trường hợp sau:

- Bị mất, bị hỏng;

- Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

- Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;

- Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;

- Trường hợp cấp lại phải đóng dấu "Cấp lại" trên giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;

2. Mẫu giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

BHXH ra Công văn số 5233/BHXH-CSXH ngày 13/12/2018 quy định từ ngày 01/01/2019, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH sẽ được thực hiện theo Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Tải về mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mới nhất

Các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở khám chữa bệnh cấp cho người lao động từ ngày 01/01/2019 trở đi là phôi của cơ quan BHXH cấp trước đây sẽ không được thanh toán trợ cấp.

Nếu từ ngày 01/01/2019, cơ sở khám chữa bệnh cấp cho người lao động Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu cũ thì người lao động cần phải đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cấp lại mẫu mới theo Thông tư 56 để được hưởng trợ cấp BHXH.

Như vậy trong bài viết trên đây bạn đọc đã cùng Bảo hiểm xã hội điện tử eBH tìm hiểu về các quy định liên quan đến giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Hy vọng rằng bài viết trên đây đã mang lại cho bạn đọc những kiến thức hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu