CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần?

Bởi ebh.vn - 21/02/2020

Theo quy định của Pháp luật đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không? Căn cứ vào Điều 77, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đủ những điệu gì để được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần. Bảo hiểm xã hội eBH sẽ chia sẻ những thông tin này ngay sau đây để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn.

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần? 1

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần?

1. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần?

Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện hoàn toàn có thể được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định của Pháp luật.

Căn cứ vào Điều 77, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 73 của Luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội.
  • Ra nước ngoài để định cư.
  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Lưu ý: Mức hưởng BHXH một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 1 điều này.

2. Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được chi trả dựa trên 2 yếu tố thời gian tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần được tính như sau:

Mức hưởng BHXH một lần = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

  • Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
  • Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mbqtl được tính như sau:

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x (Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm))/(Tổng số tháng đóng BHXH)

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm (được tính bằng Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 và Bảng 2 dưới đây:

Bảng 1: 

Bảng hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH một lần áp dụng cho đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH.

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh

4,72

4,01

3,79

3,67

3,41

3,26

3,32

3,33

3,20

3,10

2,88

2,66

2,47

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

2,28

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,0

Bảng 2:

Bảng hệ số trượt giá khi tính tiền BHXH một lần áp dụng cho đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH.

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mức điều chỉnh

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

Trong trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc (trừ trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP), việc tính mức hưởng BHXH một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (căn cứ theo Khoản 3, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền Nhà nước hỗ trợ tháng i0,22Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng iTỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i

Như vậy, bài viết trên Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã giải đáp đến người lao động về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không? Nếu có những câu hỏi hoặc cần tư vấn gì thêm về chế độ hưởng BHXH một lần các bạn hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 1900.55.88.73. 

✅ Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu