CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định về bảo hiểm xã hội công an nhân dân năm 2023

Bởi ebh.vn - 16/05/2023

Mức đóng bảo hiểm xã hội công an nhân dân hiện nay là bao nhiêu? Chế độ bảo hiểm xã hội của công an nhân dân có gì đặc biệt? Mời quý khách cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết về những chế độ BHXH đặc biệt nhà nước dành cho các chiến sĩ, cán bộ công an nhân dân.

Những ai thuộc nhóm được đóng BHXH công an nhân dân?

Những ai thuộc nhóm được đóng BHXH công an nhân dân?

1. Đối tượng nào được đóng bảo hiểm xã hội công an nhân dân

Chính sách bảo hiểm xã hội cho công an nhân dân Việt Nam là một vấn đề được Nhà nước quan tâm do tính đặc thù và nguy hiểm của nghề nghiệp này.

Nghị định 33/2016/NĐ-CP ban hành 10/05/2016 cung cấp các quy định về chế độ hưu trí và bảo hiểm xã hội cho công an nhân dân. 

Theo Điều 2, Chương I, Nghị định này, những đối tượng sau sẽ được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội công an nhân dân:

1) Sĩ quan và hạ sĩ quan đang phục vụ trong lực lượng CAND.

2) Hạ sĩ quan và chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại lực lượng CAND.

3) Học viên CAND đang học tập tại các trường trong và ngoài lực lượng đang được hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

4) Công nhân viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học sinh của các trường trong CAND theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Mức đóng bảo hiểm xã hội công an nhân dân

Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội công an nhân dân

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội công an nhân dân

Mức đóng bảo hiểm xã hội cho CAND có gì khác? Các chiến sĩ công an nhân dân sẽ được nhà nước trợ cấp bao nhiêu khi tham gia bảo hiểm xã hội?

2.1 Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định tại Điều 14, Nghị định 33/2016/NĐ-CP, việc đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân được quy định như sau:

- Cán bộ, chiến sĩ công an có hưởng tiền lương thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ bằng 8% mức tiền lương tháng (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất); còn cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc sẽ đóng 18% tổng quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, chiến sĩ công an có hưởng tiền lương.

Cụ thể, cơ quan, đơn vị nơi chiến sĩ công an làm việc sẽ đóng theo tỷ lệ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân và học viên công an nhân dân sẽ không phải trích đóng bảo hiểm xã hội, nhưng cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác hoặc học tập sẽ đóng 23% mức lương cơ sở cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, cơ quan, đơn vị nơi hạ sĩ quan công an nhân dân, công an nghĩa vụ và học viên công an đang công tác và học tập sẽ đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2.2 Mức đóng bảo hiểm y tế

Các công an nhân dân sẽ được tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước chi trả, vì vậy toàn bộ chi phí đóng bảo hiểm y tế sẽ được ngân sách nhà nước đảm bảo (theo Điều 5 Nghị định 70/2015/NĐ-CP). 

Như vậy, các chiến sĩ công an sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và không phải đóng các khoản tiền hàng tháng.

Điểm đáng chú ý trong mức hưởng BHXH công an nhân dân

Những điểm đáng chú ý trong mức hưởng BHXH của CAND

3. Mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội công an

Chế độ BHXH công an nhân dân được căn cứ theo Điều 3, Nghị định 33/2016/NĐ-CP như sau:

“1. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Khoản 1, Điều 4, Luật Bảo hiểm xã hội, bao gồm: Ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

2. Người lao động quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định này được thực hiện cả 05 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

3. Người lao động quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định này được thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

4. Người lao động quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định này được thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất.”

Theo đó, công an nhân dân khi tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định BHXH 2016 sẽ được hưởng các chế độ:

  • Chế độ ốm đau

  • Chế độ thai sản

  • Chế độ tai nạn lao động

  • Chế độ bệnh nghề nghiệp

  • Chế độ hưu trí và tử tuất.

3.1 Mức hưởng chế độ dành cho công an có gì đặc biệt?

Do thuộc nhóm nghề nghiệp đặc biệt, Các chiến sĩ công an nhân dân cũng được hưởng các chế độ ưu tiên liên quan đến hưu trí và rút bảo hiểm xã hội một lần:

- Theo Điều 219, Bộ luật Lao động năm 2019, họ được nghỉ hưu sớm tối đa 05 tuổi so với người lao động thông thường có cùng điều kiện. 

- Ngoài ra, khi phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, công an nhân dân có thể rút bảo hiểm xã hội 1 lần luôn mà không cần chờ 01 năm, theo Điều 10, Nghị định 33/2016/NĐ-CP.

- Các chiến sĩ công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hưởng đúng tuyến lên đến 100%, không bị giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo Điều 11, Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

- Thân nhân của các chiến sĩ công an nhân dân cũng được hưởng các chế độ đãi ngộ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ.

Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về mức đóng bảo hiểm xã hội công an nhân dân và những quy định đi kèm. Bảo hiểm xã hội eBH hy vọng bài viết sẽ hỗ trợ quý khách những thông tin hữu ích.

Để nhận được hướng dẫn về các vấn đề bảo hiểm xã hội và tư vấn về phần mềm BHXH điện tử eBH, mời quý doanh nghiệp liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng EBH Hotline: 1900 558873 để được hỗ trợ tốt nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu