CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm y tế

Ý nghĩa của 10 ký tự trong mã số thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

23/10/2023 03:00
Ý nghĩa của 10 ký tự trong mã số thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

Từ ngày 01/4/2021 thẻ bảo hiểm y tế mới chính thức được phát hành, theo đó mã số thẻ BHYT thay đổi chỉ còn 10 ký tự là mã số bảo hiểm xã hội duy nhất

Thẻ bảo hiểm y tế là gì? Cách sử dụng khi đi khám chữa bệnh BHYT

23/10/2023 10:00
Thẻ bảo hiểm y tế là gì? Cách sử dụng khi đi khám chữa bệnh BHYT

Luật bảo hiểm y tế 2008, thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định

15 ký tự trên mã thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ có ý nghĩa như thế nào?

23/10/2023 08:30
15 ký tự trên mã thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ có ý nghĩa như thế nào?

Thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu cũ sẽ có 15 ký tự cũng là mã số của thẻ bảo hiểm y tế được cấp duy nhất cho người đăng ký tham gia bảo hiểm y tế.

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử là gì? Lợi ích và cách sử dụng

17/10/2023 08:30
Thẻ bảo hiểm y tế điện tử là gì? Lợi ích và cách sử dụng

Việc chính thức phát hành mẫu thẻ BHYT điện tử mở ra một cách thức quản lý mới hiện đại, giúp việc quản lý các đối tượng tham gia BHYT dễ dàng

Chuyển tuyến bảo hiểm y tế là gì? Thủ tục chuyển tuyến BHYT

25/09/2023 03:00
Chuyển tuyến bảo hiểm y tế là gì? Thủ tục chuyển tuyến BHYT

Chuyển tuyến bảo hiểm y tế là việc chuyển người bệnh từ một cơ sở khám chữa bệnh (KCB) này sang một cơ sở KCB khác để tiếp tục điều trị

Đóng trùng BHYT được nhận lại tiền không? Cập nhật 2023

08/09/2023 01:30
Đóng trùng BHYT được nhận lại tiền không? Cập nhật 2023

Đóng trùng BHYT, người lao động được nhận lại tiền theo quy định của Pháp luật. Thủ tục nhận lại tiền đóng trùng BHYT được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu