CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm y tế

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

09/02/2023 09:32
Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

Hiện nay người tham gia bảo hiểm y tế có thể làm thủ tục xin cấp lại thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHYT hoặc thực hiện online qua cổng dịch vụ công quốc gia

Mức hưởng khi người bệnh khám bảo hiểm y tế vượt tuyến

16/01/2023 10:50
Mức hưởng khi người bệnh khám bảo hiểm y tế vượt tuyến

Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tuyến là trường hợp bệnh nhân đi KCB tại những cơ sở KCB là tuyến trên của cơ sở KCB đăng ký ban đầu

Mức đóng và mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế

03/01/2023 09:05
Mức đóng và mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP tùy các nhóm đối tượng tham gia mà mức đóng và mức hưởng chế độ bảo hiêm y tế của mỗi nhóm đối tượng là khác nhau

Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024

15/12/2022 02:37
Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024

Đối tượng học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và được Ngân sách nhà nước hỗ trợ (từ 30% - 100%) mức đóng BHYT

Những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

05/12/2022 10:09
Những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Có tới 18 đối tượng chia làm 2 nhóm được miễn phí mua thẻ bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn tổ chức BHXH đóng.

Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế khám khác tỉnh được không?

23/11/2022 09:25
Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế khám khác tỉnh được không?

Trường hợp người dân đi khám BHYT khác tỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu được ghi trên thẻ BHYT sẽ được coi là khám bảo hiểm trái tuyến

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hóa đơn điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu