CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm y tế

Thông tuyến huyện trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

18/07/2019 08:33
Thông tuyến huyện trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

Thông tuyến huyện trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là người đi khám, chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện tuyến huyện thuộc cùng một tỉnh được hưởng quyền lợi như nhau

Những thay đổi mới trong bộ luật bảo hiểm y tế năm 2020

12/07/2019 09:13
Những thay đổi mới trong bộ luật bảo hiểm y tế năm 2020

Luật bảo hiểm y tế có nhiều thay đổi trong năm 2019 khi một số văn bản pháp luật chính thức được áp dụng. Thông tin mới nhất về luật BHYT người lao động tham khảo

Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì?

04/07/2019 04:56
Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì?

Người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi đã đóng BHYT đủ 05 năm liên tục và có Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm

Hóa đơn điện tử
Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Dịch vụ chữ ký số ECA
Thuế điện tử
Hải quan điện tử
ECN
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu