CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Khám chữa bệnh BHYT năm 2021 người dân có nhiều thuận lợi

Bởi ebh.vn - 12/03/2021

Khám chữa bệnh BHYT năm 2021 có nhiều thuận lợi. Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình không chỉ được mở rộng mà người dân còn được hưởng quyền lợi tốt hơn từ chính sách thông tuyến BHYT tuyến tỉnh.

Khám chữa bệnh BHYT năm 2021 có nhiều thuận lợi - ảnh 1

Người lao động động có nhiều thuận lợi khi khám chữa bệnh BHYT năm 2021.

1. Khám chữa bệnh BHYT - Mở rộng đối tượng khám chữa bệnh hộ gia đình

Đối tượng khám chữa bệnh hộ gia đình theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi 2014) quy định:

“Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.”

Tuy nhiên, theo Khoản 2, Điều 7, Luật Cư trú 2020 ban hành ngày 13/11/2020 có hiệu lực từ 1/7/2021, sửa đổi Khoản 7, Điều 2, Luật Bảo hiểm y tế 2008 như sau:

“Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú”.

Như vậy, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2021 là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp, thay vì có tên cùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như hiện nay. 

Đối tượng tham gia BHXH theo hộ gia đình được mở rộng, tạo điều kiện cho nhiều người dân được tham gia BHYT hộ gia đình và được hỗ trợ khi đi khám chữa bệnh.

2. Hưởng quyền lợi tốt hơn khi đi khám chữa bệnh BHYT nhờ chính sách thông tuyến BHYT cấp tỉnh 

Qua 5 năm thực hiện thông tuyến BHYT tuyến huyện đã mang đến cho người tham gia BHYT nhiều lợi ích. Năm 2021, theo chỉ đạo của Bộ y tế tiếp tục thực hiện thông tuyến BHYT tuyến tỉnh nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng thời hướng đến mục tiêu an sinh xã hội ở mức cao hơn. 

Cụ thể căn cứ theo quy định tại Khoản 15, Điều 1, Luật số 46/2014/QH13 ban hành ngày 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2021. 

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Khám chữa bệnh BHYT năm 2021 có nhiều thuận lợi - ảnh 2

Năm 2021, thực hiện thông tuyến BHYT tuyến tỉnh nâng mức hỗ trợ chi trả khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Theo quy định trên thì từ 2021, người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại Khoản 1, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế 2008 (mức hưởng khi đi khám đúng tuyến) theo tỷ lệ là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước (trước đó là 60%). Cụ thể mức thanh toán khi đi khám chữa bệnh trái tuyến với từng đối tượng như sau:

Có thể bạn quan tâm >> Thông tuyến bảo hiểm y tế năm 2021, mức hưởng khi khám BHYT tuyến tỉnh

  • Quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú cho người tham gia BHYT khi tự đi KCB không đúng tuyến tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong cả nước đối với nhóm đối tượng: quân đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, dân tộc thiểu số; những trường hợp có chi phí một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng 224 ngàn đồng); 
  • Quỹ BHYT sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú cho người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên,  có số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 8,94 triệu đồng); 
  • Quỹ BHYT sẽ chi trả 100% cho đối tượng là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; 
  • Quỹ BHYT sẽ chi trả 95% cho thân nhân người có công với cách mạng đi khám BHYT trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 95% chi phí điều trị nội trú; 
  • Các đối tượng có thẻ BHYT còn lại đi khám BHYT trái tuyến sẽ được quỹ BHYT chi trả 80%. 

Như vậy người dân khi đi khám chữa bệnh BHYT năm 2021 có nhiều thuận lợi hơn so với trước đây. Trong trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng tuyến người dân được hưởng mức hỗ trợ khám chữa bệnh không đúng tuyến cao hơn. Đồng thời chính sách mở rộng đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình cũng tạo điều kiện rất nhiều cho người tham gia.

Xem thêm >> Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2021

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu