CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thêm đối tượng đóng BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý từ 21/1/2021

Bởi ebh.vn - 03/03/2021

Từ ngày 21/01/2021 sẽ có thêm nhiều đối tượng đóng BHYT thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư số 143/2020/TT-BQP ban hành ngày 8/12/2020.

Thêm đối tượng đóng BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý từ 21/1/2021 - ảnh 1

Từ 21/1/2021 nhiều đối tượng đóng BHYT được Bộ quốc phòng quản lý.

1. Quy định thêm đối tượng đóng BHYT do bộ quốc phòng quản lý từ 21/1/2021

Tại Thông tư số 143/2020/TT-BQP do Bộ quốc phòng ban hành ngày 8/12/2020 hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng đã quy định chi tiết các đối tượng tham gia BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý.

1.1 Thêm đối tượng đóng BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý

Căn cứ theo Điều 1, Thông tư số 143/2020/TT-BQP bổ sung thêm nhóm do người sử dụng lao động đóng BHYT (nhóm này được quy định tại Khoản 4, Điều 1) bao gồm:

a, Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội bao gồm các đối tượng quy định tại các Điểm a, Điểm b và Điểm c, Khoản 13, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cụ thể gồm:

 • Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;
 • Vợ hoặc chồng;
 • Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

b, Thân nhân của người làm công tác khác thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, bao gồm đối tượng như quy định tại mục a như đã nêu trên.

1.2 Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Thông tư 143/2020/TT-BQP mức đóng và trách nhiệm đóng của các đối tượng được thêm mới do Bộ Quốc phòng quản lý như sau:

Mức đóng: Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. 

Trách nhiệm đóng: người sử dụng lao động đóng BHYT cho đối tượng này cùng với việc đóng bảo hiểm y tế cho người lao động từ các nguồn như sau:

 • Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thì do ngân sách nhà nước đảm bảo; 
 • Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì sử dụng kinh phí của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 
 • Đối với doanh nghiệp thì sử dụng kinh phí của doanh nghiệp.

Tùy vào trường hợp khám chữa bệnh cụ thể mức hưởng BHYT của các đối tượng nêu trên sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

2. Quy định về các đối tượng đóng BHYT do bộ quốc phòng quản lý khác

Bên cạnh các đối tượng được bổ sung thêm thì các đối tượng đóng BHYT khác do Bộ Quốc Phòng quản lý nêu tại Điều 1, Thông tư số 143/2020/TT-BQP bao gồm:

Thêm đối tượng đóng BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý từ 21/1/2021 - ảnh 2

Học sinh, sinh viên hệ dân sự trong các học viện, nhà trường Quân đội và Cơ yếu đóng BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý.

(1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng BHYT

Nhóm này gồm: 

 • Công chức, công nhân, viên chức quốc phòng.
 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
 • Người làm công tác khác thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.
 • Trí thức trẻ tình nguyện theo quy định tại Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/01/2010.

(2) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT

Nhóm này gồm:

 • Học viên quốc phòng - an ninh theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014; học viên đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (hệ tập trung) theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011. 

 • Học viên quân sự quốc tế đang học tập tại các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo, huấn luyện trong Bộ Quốc phòng theo các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc do Nhà nước mời và đài thọ.

 • Thân nhân quân nhân, bao gồm các đối tượng thực hiện theo Điểm a, b, c Khoản 13, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

 • Thân nhân của người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác trong Bộ Quốc phòng; thân nhân của học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên các trường Quân đội, bao gồm đối tượng thực hiện theo điểm a, điểm b và điểm c khoản 13 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

(3) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Nhóm này bao gồm: Học sinh, sinh viên hệ dân sự trong các học viện, nhà trường Quân đội và Cơ yếu.

Xem thêm >> Nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định mới nhất

Như vậy, từ ngày 21/1/2021 các đối đóng BHYT do Bộ Quốc phòng quản lý đã được mở rộng ra rất nhiều so với quy định trước đây. Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, thân nhân của người làm công tác khác thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ được hưởng nhiều lợi ích hơn khi tham gia BHYT.

Tin liên quan >> Từ 1/1/2021 được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu