CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2019 như thế nào?

Bởi ebh.vn - 09/08/2019

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những ai?  Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình là bao nhiêu? Nhanh chóng tham khảo bài viết dưới đây của bảo hiểm xã hội eBH để nắm rõ thông tin.

Pháp luật quy định chi tiết về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình - ảnh

Pháp luật quy định chi tiết về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. 

I. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:

a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này”.

Như vậy, theo quy định của Pháp luật để tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thì mọi thành viên thuộc hộ gia đình bắt buộc phải tham gia. Tuy nhiên, nếu trong gia đình đã có những người tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác nhau thì những người này không cần tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng hộ gia đình.

II. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Căn cứ theo Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT hàng tháng của các đối tượng sau đây bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định  về hộ gia đình như sau: 

  • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; 62.550 đồng/tháng; 1 năm là: 750.600 đồng. 

  • Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 43.785 đồng/tháng;  1 năm là: 525.420 đồng.

  • Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 37.530 đồng/tháng; 1 năm là: 450.360 đồng.

  • Người thứ 4 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;  31.275 đồng/tháng; 1 năm là: 375.300 đồng.

  • Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất; 25.020 đồng/tháng; 1 năm là: 300.240 đồng.

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình sẽ có thay đổi.

  • Người thứ nhất: 67.050 đồng/tháng; 1 năm là: 804.600 đồng.

  • Người thứ 2: 46.935 đồng/tháng; 1 năm là: 563.220 đồng.

  • Người thứ 3: 40.230 đồng/tháng; 1 năm là: 482.760 đồng.

  • Người thứ 4: 33.525 đồng/tháng; 1 năm là: 405.300 đồng.

  • Từ người thứ 5 trở đi: 26.820 đồng/tháng; 1 năm là: 321.840 đồng.

Như vậy, bài viết trên bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã thông tin chi tiết đến người lao động về đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng như mức đóng của người tham gia BHYT hộ gia đình.

XEM THÊM >> Mức hưởng bảo hiểm y tế cho người lao động như thế nào?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu