CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Vợ không có bảo hiểm xã hội có được hưởng BHXH của chồng?

Bởi ebh.vn - 03/10/2023

Theo quy định trong Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/1/2016 thì việc vợ không có bảo hiểm xã hội mà chỉ có chồng có BHXH, khi vợ sinh con thì chồng được chế độ thai sản. Nếu bạn đang quan tâm đến chủ đề này hãy cùng EBH tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Vợ không có bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng BHXH của chồng

Vợ không có bảo hiểm xã hội vẫn được hưởng BHXH của chồng

1. Vợ không có bảo hiểm xã hội chồng được hưởng BHXH khi vợ sinh con

Người lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có vợ sinh con thì ngoài trợ cấp một lần khi sinh con còn được nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản.

Vợ không có bảo hiểm xã hội thì chồng vẫn có thể được hưởng chế độ thai sản từ bảo hiểm xã hội của chồng, nếu chồng đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã và đang đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

- Chồng phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 06 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh.

- Quan hệ hôn nhân giữa hai bên phải hợp pháp.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của chồng phụ thuộc vào trường hợp sinh của vợ, có thể từ 05 ngày đến 14 ngày làm việc.

Mức hưởng chế độ thai sản của chồng được tính theo công thức:

Mức hưởng = (Mbq6t ) / (24) x 100% x (số ngày nghỉ )

Trong đó Mbqt6t : là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, chồng cũng được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng vợ sinh con cho mỗi con. Điều này được bổ sung trong Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/09/2021.

Vợ sinh con không có BHXH chồng được hưởng chế độ thai sản

Vợ sinh con không có BHXH chồng được hưởng chế độ thai sản

Việc vợ không tham gia BHXH, chồng tham gia BHXH thì có được hưởng trợ cấp thai sản không, được quy định theo điểm e khoản 1 điều 31 Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/1/2016. Theo đó, có quy định lao động nam đang đóng BHXH mà có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: 

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Như vậy, tại thời điểm bạn sinh con mà chồng bạn đang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty thì chồng bạn cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho nam. Cụ thể:

- Về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho nam có vợ sinh con. Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy, tại thời điểm người vợ sinh con nhưng không tham gia BHXH mà có chồng đang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty thì người chồng đương nhiên được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trong 30 ngày sau khi vợ sinh mà chồng không nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản thì được xem như tự từ bỏ quyền lợi của mình khi vợ sinh con và không được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Theo đó, thủ tục để các ông bố vừa được “lên chức” hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh chỉ cần nộp bản sao giấy khai sinh của con cho đơn vị sử dụng lao động nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Người chồng được hưởng chế độ thai sản này với điều kiện là phải đóng BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con. Điều kiện này tương tự như điều kiện hưởng trợ cấp thai sản đối với lao động nữ sinh con.

Hy vọng câu trả lời của Bảo hiểm xã hội điện tử EBH đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động nam khi vợ sinh con. Nếu bạn có thắc mắc gì khác, xin vui lòng liên hệ với cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội hoặc EBH để được hỗ trợ.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu