CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp

Bởi ebh.vn - 23/04/2024

Kinh phí công đoàn là khoản tiền doanh nghiệp phải trích nộp hàng tháng tính trên tổng tiền lương phải đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Bài viết dưới đây Bảo hiểm xã hội eBH sẽ hướng dẫn chi tiết việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp, đơn vị.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là đối tượng đóng kinh phí công đoàn

1. Đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn

Căn cứ Theo Điều 4, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định đối tượng đóng kinh phí công đoàn là các đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo Khoản 2, Điều 26, Luật công đoàn 2012 là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. 

Cụ thể đối tượng đóng kinh phí công đoàn bao gồm các đối tượng sau:

1) Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

2) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3) Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

5) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

6) Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

7) Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% trên tổng mức tiền lương phải đóng BHXH

Mức trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% trên tổng mức tiền lương phải đóng BHXH

2. Mức trích nộp kinh phí công đoàn năm 2024

So với phí công đoàn năm 2023 thì năm 2024 việc trích nộp kinh phí công đoàn không có sự thay đổi nhiều. Theo quy định tại Điều 5, Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định mức đóng kinh phí công đoàn như sau:

Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2024 được tính bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động. 

Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang là cơ quan nhà nước kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này), quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học-kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 8086/QĐ-TLĐ  ngày 10/10/2023,  quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024 cụ thể như sau:

Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH. 

Cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2024 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2023 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

2.2 Thời điểm và phương thức đóng kinh phí công đoàn

Các đơn vị, tổ chức khác nhau sẽ có thời điểm và phương thức đóng kinh phí công đoàn khác nhau, tuân thủ quy định tại Điều 6, Nghị định 191/2013/NĐ-CP như sau: 

Đơn vị, tổ chức đóng phí công đoàn

Phương thức đóng phí công đoàn

Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên 

Đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.

Tổ chức, doanh nghiệp

Đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

Đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

2.3 Hồ sơ đóng kinh phí công đoàn năm 2024

Theo quy định, tổ chức và đơn vị trích nộp phí công đoàn cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Trường hợp không trích nộp đúng thời hạn đơn vị, tổ chức sẽ có thể bị phạt theo quy định của Pháp luật.

Bên cạnh số tiền trích nộp kinh phí công đoàn thì người nộp cần lưu ý hồ sơ và hình thức đóng kinh phí công đoàn.

Hồ sơ đóng kinh phí công đoàn gồm:

  • Phiếu đề nghị trích nộp kinh phí công đoàn (theo mẫu do Liên đoàn Lao động ban hành);

  • Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

  • Danh sách người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

2.4 Hình thức đóng phí công đoàn năm 2024

Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lưu ý có ba hình thức đóng phí công đoàn gồm:

1 - Chuyển khoản ngân hàng: đây là phương thức đóng nhanh, thuận tiện cho người nộp được ưu tiên áp dụng.

2 - Nộp trực tiếp tại quỹ của Liên đoàn Lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

3 - Nộp thông qua bưu điện: Các đơn vị, tổ chức có thể nộp phí công đoàn thông qua bưu điện liên kết với cơ quan BHXH.

Tùy từng điều kiện của đơn vị tổ chức có thể lựa chọn phương thức đóng kinh phí công đoàn phù hợp.

2.5 Mức xử phạt khi trích nộp kinh phí công đoàn chậm

Cá nhân, đơn vị nộp kinh phí công đoàn chậm sẽ bị phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 38, Nghị định số 12/2022/NĐ-CP. Mức phạt chậm đóng kinh phí công đoàn như sau:

- Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động chậm đóng kinh phí công đoàn.

- Phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân tại thời điểm lập biên bản vi phạm nếu là doanh nghiệp, tổ chức chậm đóng kinh phí công đoàn theo Khoản 1 và Điểm d, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho người lao động về mức đóng, thời điểm đóng và cách thức đóng kinh phí công đoàn.

Trên đây là hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp cần lưu ý để đảm bảo đóng kinh phí công đoàn đầy đủ và đúng hạn, tránh trường hợp bị phạt gây tổn thất về tài chính cho doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng đã có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.

Thu Hương - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu