CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Điểm mới trong Luật nghĩa vụ quân sự năm 2020

Bởi ebh.vn - 13/02/2020

Luật nghĩa vụ quân sự được ban hành chính thức lần đầu tiên tại Sắc lệnh số 11/SL ngày 28/4/1960 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong sắc lệnh quy định những điều khoản đầu tiên đặt nền móng cho Luật nghĩa vụ quân sự  sau này. 

Top 3 điểm mới trong luật nghĩa vụ quân sự 2020

Những điểm mới trong Luật nghĩa vụ quân sự.

I. Căn cứ pháp luật quy định Luật nghĩa vụ quân sự qua các năm

Trải qua rất nhiều năm, Luật nghĩa vụ quân sự đã có những thay đổi và bổ sung để phù hợp hơn với thời đại và công cuộc cách mạng đổi mới của đất nước. Gần đây nhất, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 (số 78/2015/QH13) được ban hành ngày 19/06/2015 là bộ luật chính thức được lấy làm căn cứ để điều chỉnh các quy định nghĩa vụ quân sự hiện nay.

Các văn bản pháp luật quy định Luật nghĩa vụ quân sự qua các năm gồm có:

  • Luật nghĩa vụ quân sự 1960 ban hành ngày 28/4/1960
  • Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1962 ban hành ngày 26/10/1962
  • Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1965 ban hành ngày 10/04/1965
  • Luật nghĩa vụ quân sự 1981 ban hành ngày 30/12/1981
  • Luật nghĩa vụ quân sự 2015 (Luật số 78/2015/QH13) ban hành ngày 19/06/2015

II. Top 3 điểm mới trong Luật nghĩa vụ quân sự

Những điểm mới trong Luật nghĩa vụ quân sự đáng chú ý nhất gồm có độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự, tiêu chuẩn chọn quân và mức hưởng trợ cấp tăng lên. 

1. Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự

Nếu như trước đây độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự chỉ giới hạn từ 18 đến 25 tuổi áp dụng cho tất cả các đối tượng nghĩa vụ quân sự thì hiện nay độ tuổi đi nghĩa vụ được tăng lên.

Top 3 điểm mới trong luật nghĩa vụ quân sự 2020 2

Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự được mở rộng từ 18-27 tuổi.

Căn cứ vào Điều 30, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân đủ 18 tuổi là từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thời gian gọi tăng lên đến hết 27 tuổi.

Như vậy, đối với một số trường hợp độ tuổi gọi nhập ngũ đã tăng từ 25 tuổi lên 27 tuổi, và độ tuổi này tiếp tục áp dụng trong năm 2020.

2. Tiêu chuẩn chọn quân theo luật nghĩa vụ quân sự

Tham gia nghĩa vụ quân sự là quyền lợi cũng là trách nhiệm của mỗi công dân tuy nhiên muốn tham gia nghĩa vụ quân sự buộc phải đáp ứng được các tiêu chuẩn được quy định.

Căn cứ vào nội dung Điều 31, Luật nghĩa vụ quân sự công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về lý lịch, trình độ văn hóa, sức khỏe.

  • Lý lịch rõ ràng.
  • Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  • Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định.
  • Có trình độ văn hóa phù hợp.

Các tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đáp ứng được quy định tại Điều 7 của Luật Công an nhân dân.

Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2020 có khắt khe hơn.

Tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự 2020 có khắt khe hơn.

Đến năm 2020, căn cứ theo Luật nghĩa vụ quân sự và quy định mới tại Thông tư 148/2018/TT-BQP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/11/2018) các tiêu chuẩn chọn quân rõ ràng và cụ thể hơn.

Ví dụ:

- Tiêu chuẩn chính trị của người được gọi nhập ngũ phải đảm bảo theo yêu cầu của Thông tư liên tịch 50/2015/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ban hành ngày 30/6/2016. Không gọi nhập ngũ đối với đối tượng có sức khỏe loại 3, có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

3. Tăng mức lương cơ sở

Căn cứ theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mới trợ cấp tăng mức lương cơ sở cho đối tượng là chiến sĩ đi nghĩa vụ, binh sĩ, hạ sĩ quan… từ mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng, tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng bắt đầu từ 01/7/2019.

Dự kiến năm 2020 mức lương cơ sở có thể tăng từ 1,49 lên mức 1,6 triệu đồng/tháng. Với mức tăng này sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết yếu của không ít cán chiến sĩ, phục vụ trong các cơ quan quân đội, các cơ quan cơ yếu của nhà nước.

Trên đây bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã cập nhật những điểm mới trong luật nghĩa vụ quân sự vừa thắt chặt tiêu chuẩn chọn quân lại vừa nới lỏng khuyến khích công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng góp cho sự hòa bình ổn định của đất nước. Căn cứ theo Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành đi nghĩa vụ năm 2020 sẽ có nhiều yêu cầu khắt khe hơn, để được trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự người được tuyển cần phải đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về lý lịch, trình độ văn hóa và sức khỏe.

✅ Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu