CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thông báo tình hình tìm việc làm hưởng trợ cấp thất nghiệp mùa dịch Covid-19 an toàn

Bởi ebh.vn - 06/09/2021

Để đảm bảo được hưởng trợ cấp thất nghiệp liên tục không bị ngắt quãng hoặc chấm dứt thì người lao động buộc phải thực hiện thông báo tình hình tìm kiếm việc làm mỗi tháng. Trong tình hình dịch bệnh bùng phát buộc phải hạn chế ra ngoài và thực hiện dãn cách xã hội thì có những giải pháp thông báo tình hình tìm việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp an toàn?

Giải pháp thông báo tình hình tìm việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp an toàn mùa dịch

Giải pháp thông báo tình hình tìm việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp an toàn mùa dịch

1. Quy định về thông báo tình hình tìm việc làm hàng tháng

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 10, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Điều 52, Luật Việc làm 2013 về việc thông báo về việc tìm kiếm việc làm khi hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) như sau:

“Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này”.

Đồng thời tại Khoản 1, Điều 53, Luật Việc làm 2013 cũng ghi rõ:

“Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng”.

Như vậy, trừ các trường hợp đặc biệt được quy định riêng thì tất cả các lao động trong thời gian hưởng TCTN sẽ bắt buộc phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm, trường hợp không thông báo sẽ bị cắt hưởng.

Quy định về ngày thông báo:

Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được quy định như sau: 

  • Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

  • Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cơ quan BHXH khi giải quyết hồ sơ sẽ ghi cụ thể ngày thông báo tình hình tìm kiếm việc làm trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động biết.

XEM THÊM >> Nhận 3,7 triệu đồng tiền hỗ trợ Covid-19 khi đăng ký qua Cổng dịch vụ công quốc gia

2. Giải pháp thông báo tình hình tìm việc làm để hưởng TCTN mùa dịch

Trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra  có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 10, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm.

Tuy nhiên, các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện.

Thông báo tình hình tìm việc làm để hưởng TCTN được nhiều người lao động lựa chọn trong mùa dịch

Thông báo tình hình tìm việc làm để hưởng TCTN được nhiều người lao động lựa chọn trong mùa dịch

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp việc gửi thư đảm bảo và các giấy tờ thông qua đường bưu điện vẫn gặp rất nhiều trở ngại. Để giải quyết khó khăn này thì Bộ LĐTBXH cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn theo Nghị quyết 42/NQ-CP ban hành ngày 9/4/2020. 

Hướng dẫn thông báo tình hình tìm việc làm dưới hình thức gián tiếp:

Cách thức thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm cũng hết sức đơn giản. Cụ thể như sau:

Bước 1: Lập thông báo về việc tìm kiếm việc làm 

Người lao động kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. Mẫu thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

***

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM

 

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ: ......................................................................

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm .....................................................................

Tên tôi là:..................................... sinh ngày ...... /...... /.........

Số CMND/CCCD :...................Ngày cấp: ….…/……../….…. nơi cấp:...................

Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................................

Số điện thoại :..............................................................................................................

Theo Quyết định số.............................. ngày........./......../......... tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp............tháng, kể từ ngày........./........./........... đến ngày…...../........./............ tại tỉnh/thành phố ...................................................

Tôi thông báo kết quả tìm kiếm việc làm theo quy định, cụ thể như sau:

(1) Đơn vị thứ nhất (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

(2) Đơn vị thứ hai (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

(…) Tên đơn vị thứ (…): (Tên đơn vị, địa chỉ, người trực tiếp liên hệ, vị trí công việc dự tuyển, kết quả).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tình trạng việc làm hiện nay:  

- Không có việc làm. Công việc muốn tìm:.................................................................

- Có việc làm nhưng chưa giao kết HĐLĐ/HĐLV (ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ, công việc đang làm):

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tình trạng khác (ốm đau, thai sản, lớn tuổi...)..............................................................

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                                                                         …, ngày ....... tháng ..... năm 202…

                                                                                       Người thông báo

                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Bước 2: Gửi thông báo tìm kiếm việc làm 

Người lao động gửi thông báo tình hình tìm kiếm việc làm đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thông qua Email, Zalo, đường bưu điện.

  • Trường hợp gửi qua Email: gửi bản chụp thông báo tìm kiếm việc làm đã kê khai đến địa chỉ hòm thư điện của trung tâm dịch vụ việc làm mà mình đang hưởng trợ cấp.

  • Trường hợp gửi qua Zalo: gửi bản chụp thông báo tìm kiếm việc làm đã kê khai đến số Zalo mà Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp.

  • Trường hợp gửi qua bưu điện: gửi bản chính thông báo tìm kiếm việc làm đã kê khai đến trung tâm dịch vụ việc làm mà mình đang hưởng trợ cấp.

Ngoài ra người lao động còn có thể gửi qua các hình thức khác như gửi qua Viber, Skype, Fax... trong trường hợp có hướng dẫn cụ thể của cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm nơi nhận trợ cấp.

Thông qua các giải pháp thông báo tình hình tìm việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp được hướng dẫn trong bài viết, hy vọng sẽ giúp người lao động đảm bảo được hưởng TCTN đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân, đẩy lùi bệnh dịch.

TIN LIÊN QUAN >> Không thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm NLĐ có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu