CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp

Bởi ebh.vn - 16/12/2020

Thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định như thế nào? Người lao động sau khi mất việc cần nắm rõ được thời gian này để có thể làm hồ sơ sớm được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ phần nào giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, khi chưa có việc làm mới. 

Bắt buộc phải có sổ bảo hiểm xã hội khi làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bắt buộc phải có sổ bảo hiểm xã hội khi làm hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp

1. Hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp

Khi người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải làm 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 16, Nghị định 28/2015/NĐ-CP gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp để hưởng TCTN. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

1 - Giấy đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2 - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

  • Quyết định thôi việc; hoặc quyết định sa thải; hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3 - Sổ bảo hiểm xã hội (bản chính)

Lưu ý: Sổ bảo hiểm xã hội phải được xác nhận thời gian đóng BHXH của cơ quan BHXH có thẩm quyền. Khi được yêu cầu xác nhận cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người lao động. 

2. Thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp

Muốn nhận được trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần nộp hồ sơ hưởng BHTN trong thời hạn theo quy định. Ngoài thời gian này hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được tính.

Thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp người lao động cần lưu ý.

Thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp người lao động cần lưu ý

2.1 Thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Khoản 1, Điều 46, Luật việc làm 2013 như sau: 

“Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Như vậy, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc theo hợp đồng hoặc quyết định nghỉ việc thì người lao động phải nộp hồ sơ để được hưởng TCTN. 

2.2 Mốc tính ngày nộp hồ sơ trong trường hợp đặc biệt

Ngày nộp hồ sơ được tính là ngày người lao động nộp hồ sơ hoặc là ngày ghi theo dấu bưu điện nếu nộp hồ sơ theo đường bưu điện.

Bên cạnh đó, tại Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/3/2015 nêu rõ mốc tính thời gian cho các trường hợp đặc biệt: 

Các trường hợp người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  2. Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

  3. Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngoài việc lưu ý thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động cũng cần lưu ý thời gian giải quyết để có thể biết khi nào mình sẽ nhận được trợ cấp.

Căn cứ theo Khoản 2 và Khoản 3, Điều 46, Luật việc làm 2013 quy định thời gian giải quyết hồ sơ và thời gian người lao động nhận được TCTN như sau:

“2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Theo quy định trên, hồ sơ hưởng TCTN sẽ được giải quyết trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận được hồ sơ. Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN người lao động nhận được tiền TCTN. 

Trên đây là chia sẻ của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về thời hạn nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp. Người lao động muốn biết thêm thông tin về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp hoặc các thông tin về đào tạo việc làm vui lòng liên hệ theo đường dây nóng: 1900 558873 để được hỗ trợ tốt nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu