CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

4 thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế năm 2023

Bởi ebh.vn - 05/12/2022

Từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở của người lao động sẽ có sự điều chỉnh, điều này sẽ tác động đến một số chính sách về bảo hiểm y tế. Sang năm 2023, sẽ có những thay đổi nào về BHYT? Dưới đây là 4 thay đổi mới trong chính sách BHYT năm 2023.

Những thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2023

Những thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế từ năm 2023

1. Tăng mức đóng BHYT năm 2023

Nhìn chung, năm 2023 mức đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia sẽ tăng thêm do ảnh hưởng từ việc tăng của mức lương cơ sở năm 2023. Cụ thể các nhóm đối tượng tham gia BHYT sẽ chịu mức đóng BHYT mới như sau:

1.1. Tăng mức đóng BHYT tối đa cho người lao động, công chức, viên chức

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 18, Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức theo hợp đồng lao động như sau:

Mức đóng BHYT mới từ năm 2023

Mức đóng BHYT mới từ năm 2023

Công thức tính mức đóng BHYT năm 2023Mức đóng BHYT = 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó, mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở (Theo Khoản 5, Điều 14, Luật BHYT 2008).

Do vậy, từ ngày 01/07/2023, khi lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên thành 1,8 triệu đồng thì mức đóng BHYT tối đa sẽ tăng từ 447.000đ/tháng lên thành 540.000đ/tháng. 

1.2. Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình

Điểm e, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình như sau:

Thành viên hộ gia đình

Số tiền đóng/tháng

Người thứ 1

4,5% mức lương cơ sở

Người thứ 2

70% mức đóng của người thứ 1

Người thứ 3

60% mức đóng của người thứ 1

Người thứ 4

50% mức đóng của người thứ 1

Người thứ 5 trở đi

40% mức đóng của người thứ 1

Trong năm 2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023 sẽ được điều chỉnh như sau:

 

Thành viên hộ gia đình

Tiền đóng BHYT  hộ gia đình

Đến hết ngày 30/6/2022

Từ 01/7/2023

Người thứ 1

804.600 đồng/năm

972.000 đồng/năm

Người thứ 2

563.220 đồng/năm

680.400 đồng/năm

Người thứ 3

482.760 đồng/năm

583.200 đồng/năm

Người thứ 4

402.300 đồng/năm

486.000 đồng/năm

Người thứ 5 trở đi

321.840 đồng/năm

388.800 đồng/năm

1.3. Tăng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Khoản 11, Điều 18 và Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 17, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc như sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng

=

70%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

Do lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng nên từ ngày 01/7/2023, mức đóng BHYT của nhóm đối tượng học sinh, sinh viên sẽ tăng như sau:

Tiền đóng BHYT theo hộ gia đình của học sinh sinh viên

Đến hết ngày 30/6/2022

Từ 01/7/2023

563.220 đồng/năm

680.400 đồng/năm

1.4. Tăng mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 18, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019, các thành viên thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo tham gia BHYT với mức đóng như sau:

Mức đóng BHYT = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở tối đa/tháng

Do đó, từ ngày 1/7/2023, khi mức lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của hộ nghèo và hộ cận nghèo sẽ tăng từ 241.380 đồng/năm lên thành 291.600 đồng/năm. 

2. Điều kiện để nghệ sĩ nhân dân được cấp thẻ BHYT miễn phí có thay đổi

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú sẽ được cấp thẻ BHYT nếu thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn lương cơ sở. 

Từ 01/07/2023, khi lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng thì điều kiện để nghệ sĩ nhân dân được cấp thẻ BHYT miễn phí cũng sẽ thay đổi theo. 

Cụ thể: Nghệ sĩ thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,8 triệu đồng là sẽ được xét cấp thẻ BHYT miễn phí. 

3. Thay đổi về điều kiện được thanh toán 100% BHYT năm 2023

Điểm d, Điểm đ, Khoản 1, Điều 14, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, điều kiện để người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí trong khi khám, chữa bệnh đúng tuyến như sau:

  • Chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở. 

  • Người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023 thì người bệnh sẽ được thanh toán 100% chi phí BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến nếu:

  • Chi phí khám, chữa bệnh 1 lần thấp hơn 270.000 VNĐ (trước đó là 223.500đ)

  • Người bệnh đóng BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng (trước đó là 8,94 triệu đồng). 

Thay đổi về điều kiện để được hưởng 100% quyền lợi BHYT

Thay đổi về điều kiện để được hưởng 100% quyền lợi BHYT

4. Thay đổi mức thanh toán BHYT trực tiếp từ 2023

Hiện nay, mức thanh toán BHYT trực tiếp được quy định cụ thể tại Điều 30, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, xác định dựa trên mức lương cơ sở. Do đó, từ ngày 01/07/2023, khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thanh toán BHYT trực tiếp cũng thay đổi theo. Cụ thể: 

 

STT

 

Trường hợp

Mức thanh toán BHYT trực tiếp

Cách tính

Đến hết ngày 30/6/2023

Từ ngày 01/7/2023

1

Đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

1.1.

Ngoại trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở

Tối đa 223.500 đồng

Tối đa 270.000 đồng

1.2.

Nội trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1/2 lần mức lương cơ sở

Tối đa 745.000 đồng

Tối đa 900.000 đồng

2

Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở

Tối đa 1,49 triệu đồng

Tối đa 1,8 triệu đồng

3

Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở

Tối đa 3,725 triệu đồng

Tối đa 4,5 triệu đồng

4

Đi khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu nhưng không xuất trình được thẻ BHYT và giấy tờ.

4.1

Ngoại trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở

Tối đa 223.500 đồng

Tối đa 270.000 đồng

 

Nội trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1/2 lần mức lương cơ sở

Tối đa 745.000 đồng

Tối đa 900.000 đồng

Như vậy, trong bài viết trên đây, bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã tổng hợp và gửi đến quý độc giả 4 thay đổi mới trong chính sách bảo hiểm y tế có hiệu lực và chính thức áp dụng từ năm 2023, người tham gia BHYT cần biết để hưởng đúng và đủ quyền lợi của mình. 

Mong rằng những chia sẻ trong bài viết trên có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin cần thiết và hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu