CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bị tử vong do Covid-19 thân nhân của họ được hưởng những quyền lợi gì?

Bởi ebh.vn - 09/09/2021

Theo thống kê của Bộ Y tế tính đến 8 giờ ngày 8/9/2021 tổng số ca nhiễm Covid-19 là 550.996 ca, có 311.710 ca điều trị khỏi và số ca tử vong lên đến 13.701 ca. Việc điều trị Covid-19 trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi virus SARS-CoV-2 liên tục đột biến tạo ra các biến thể mới “cứng đầu” và có tốc độ lây lan khó lường. Vậy, trường hợp bị tử vong do Covid-19 thân nhân của những người này được hưởng quyền lợi gì?

Người nhiễm covid tử vong có thể được hưởng quyền lợi gì?

Người nhiễm covid tử vong có thể được hưởng quyền lợi gì?

1. Hưởng chế độ tử tuất

Đối với người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện bị tử vong do mắc Covid-19 sẽ được hưởng chế độ tử tuất. Theo đó, người thân của những đối tượng bị tử vong do Covid-19 được hưởng quyền lợi cụ thể như sau:

1.1 Hưởng trợ cấp mai táng

Căn cứ theo quy định tại tại Điều 66 và Điều 80, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng với mức hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà NLĐ chết.

Điều kiện:

Đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc bị tử vong do Covid-19 đáp ứng một trong các điều kiện:

 • Đang đóng BHXH hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

 • Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

Đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bị tử vong do Covid-19 đáp ứng một trong các điều kiện:

 • NLĐ có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên;

 • Đang hưởng lương hưu.

Năm 2021, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng, trợ cấp mai táng là 10 x 1,49 triệu = 14,9 triệu đồng.

1.2 Trợ cấp tuất

Không chỉ được hưởng trợ cấp mai táng, NLĐ tham gia BHXH khi tử vong thân nhân còn được hưởng trợ cấp tuất. Tùy vào từng trường hợp mà thân nhân được nhận trợ cấp tuất 1 lần hoặc trợ cấp tuất hàng tháng.

(1) Trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người bị tử vong do Covid-19

Trợ cấp tuất hàng tháng chỉ áp dụng trong trường hợp NLĐ bị tử vong tham gia BHXH bắt buộc. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Thân nhân bao gồm:

 • Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

 • Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

 • Cha/mẹ đẻ, cha/mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

Điều kiện:

NLĐ bị tử vong đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 67, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

 • Đang hưởng lương hưu;

 • Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Lưu ý:

 • Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 04 người;

 • Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà NLĐ chết. 

 • Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

 • Nếu có từ 02 người chết vì Covid-19 trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp theo quy định. 

Biểu đồ thể hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến ngày 8/9/2021.

Biểu đồ thể hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến ngày 8/9/2021.

(2) Trợ cấp tuất một lần

Thân nhân của người bị tử vong do Covid-19 được hưởng trợ cấp tuất một lần khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Đối với thân nhân của người tham gia BHXH bắt buộc tử vong: 

  Mức hưởng = 1,5 x Mbq x Số năm đóng BHXH trước 2014 + 2 x Mbq x Số năm đóng  BHXH từ 2014 trở đi

 

Trong đó:

 • Mbq: là bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

 • Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 

Điều kiện:

Trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc chết mà không có thân nhân thỏa mãn điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng có nhu cầu hưởng trợ cấp tuất 1 lần theo quy định tại Điều 69, Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 

Đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện bị tử vong: 

Trường hợp NLĐ tham gia BHXH tự nguyện chết vì Covid-19, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 

Mức hưởng được tính theo quy định tại Khoản 2, Điều 81, Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Mức hưởng = 1,5 x Mbq x Số năm đóng BHXH trước 2014 + 2 x Mbq x Số năm đóng  BHXH từ 2014 trở đi

 

Trong đó:

 • Mbq: là mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. 

 • Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; 

Điều kiện:

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong trường hợp NLĐ tử vong đang đóng BHXH, NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang hưởng lương hưu.

Lưu ý: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu:

 • Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; 

 • Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Trường hợp NLĐ có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH.

2. Quyền lợi ngoài chế độ BHXH của thân nhân người bị tử vong do Covid-19.

Bên cạnh chế độ tuất dành cho thân nhân NLĐ tham gia BHXH thì các địa phương còn có rất nhiều những chính sách riêng nhằm hỗ trợ thân nhân của các bệnh nhân tử vong do Covid-19. 

Cụ thể, Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trường hợp đoàn viên, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2 kể từ ngày 27/4/2021, thân nhân của NLĐ sẽ được hỗ trợ 05 triệu đồng/người tử vong.

Mức hỗ trợ trường hợp bị tử vong do Covid-19 căn cứ vào chính sách cụ thể của từng địa phương.

Mức hỗ trợ trường hợp bị tử vong do Covid-19 căn cứ vào chính sách cụ thể của từng địa phương.

Ngoài ra, căn cứ theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT và Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG hướng dẫn về việc xử lý thi thể bệnh nhân tử vong do Covid-19 mỗi người chết do Covid-19 trong trường hợp hỏa táng sẽ được hỗ trợ kinh phí. Tùy chính sách của từng địa phương mà mức hỗ trợ chi phí hỏa táng sẽ khác nhau. 

Tại Hà Nội: 

Căn cứ theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ chi phí hỏa táng từ năm 2021 được quy định như sau:

 • Hỗ trợ mai táng thi hài trẻ em dưới 06 tuổi: 1,5 triệu đồng/ca;

 • Hỗ trợ mai táng thi hài người lớn: 03 triệu đồng/ca;

 • Hỗ trợ chi phí vận chuyển: 01 triệu đồng/ca.

 • Hỗ trợ chi phí khác gồm áo quan hỏa táng 1,25 triệu đồng/trường hợp; túi đồ khâm liệm (nếu có): 500.000 đồng/trường hợp; bình đựng tro cốt: 250.000 đồng/trường hợp; lưu giữ bình tro: 15.000 đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, đến hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng tối đa không quá 365 ngày).

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Thực hiện theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/3/2021 đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trường hợp người tử vong do Covid-19 được hưởng mức 50 lần so với mức chuẩn hỗ trợ xã hội (Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng/tháng). TP hỗ trợ toàn bộ chi lo hậu sự cho người tử vong vì COVID-19, tương đương 17,4 triệu đồng/trường hợp.

Bên cạnh đó trường hợp hỏa táng còn được thực hiện theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh, mức hỗ trợ như sau:

 • Hỗ trợ 2,5 triệu đồng/lượt hỏa táng: một số đối tượng người có công, hộ nghèo, đảng viên có Huy hiệu 40 tuổi Đảng trở lên,…

 • Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/lượt hỏa táng: Đối tượng hưu trí; hộ cận nghèo; người dân có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh

 • Miễn phí hỏa táng trẻ từ 6 tuổi trở xuống có hộ khẩu hoặc tạm trú (KT3).

Tại Bình Dương:

Chính sách hỗ trợ được thực hiện căn cứ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/3/2021.

 • Hỗ trợ 10 triệu đồng/đoàn viên công đoàn tử vong do Covid-19 do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ.

 • Hỗ trợ Từ 10 - 30 triệu đồng/trường hợp tử vong do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ.

Trường hợp thân nhân người tử vong vì COVID-19 tự chọn đơn vị mai táng, hỏa táng thì tự chi trả chi phí cho đơn vị mình chọn, sau đó sẽ hưởng chính sách hỗ trợ mai táng theo quy định của tỉnh.

Tại Đồng Nai:

Nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và thực hiện các thực hiện các chính sách từ Chính phủ. UBND tỉnh Đồng Nai quyết định:

 • Hỗ trợ 18 triệu đồng cho các gia đình tự tổ chức mai táng. 

 • Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng nhưng không có thân nhân thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế nhưng không vượt mức vượt quá 18 triệu đồng.

Trường hợp bị tử vong do Covid-19, thân nhân của các đối tượng này sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ tùy thuộc vào từng địa phương. Bên cạnh đó, thân nhân của NLĐ tham gia BHXH bị tử vong sẽ được xét hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp một lần. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chính phủ đang nỗ lực đề ra các chính sách thiết thực nhằm hạn chế sự lây lan và kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ tử vong xuống mức thấp nhất. Với sự nhất chí và đồng lòng của người dân hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi.

TIN LIÊN QUAN >> Người mắc bệnh Covid-19 được hưởng các quyền lợi BHXH và BHYT như thế nào?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu