Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Quyền lợi của người bệnh khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng

Công văn 5917/BHXH-CSYT về việc bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng vừa được Bảo hiểm xã hội (BHXH) ban hành.

Xem thêm: Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện một số nội dung:

Đối với trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú nhưng thẻ BHYT hết hạn ngày 31-12-2017: Cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, lập danh sách người bệnh; kiểm tra, xác định lý do người bệnh chưa có thẻ BHYT giá trị sử dụng từ 1-1-2018. Trường hợp chưa có thẻ BHYT do khâu lập danh sách đề nghị cấp thẻ không kịp thời (trừ nhóm đối tượng có mã HC, DN) thì tạm thời giải quyết hưởng BHYT đến hết đợt điều trị.

Quyền lợi của người bệnh khi thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng

Trường hợp cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đã tham gia BHYT nhưng chưa kịp nhận thẻ: Cơ quan BHXH cấp cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hoặc biên lai thu tiền đóng BHYT do đại lý thu cấp, trong đó ghi rõ mã thẻ BHYT cũ để sử dụng thay thế thẻ BHYT.

Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa tham gia BHYT cho người lao động: Cơ quan BHXH thông báo để chủ sử dụng lao động biết và nêu rõ người bệnh sẽ không được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: Cơ quan BHXH phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh nơi người bệnh đang điều trị hướng dẫn người bệnh (hoặc thân nhân) đến địa phương nơi phát hành thẻ BHYT (bao gồm đại lý thu đã tham gia BHYT trước đó hoặc cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng làm đại lý thu hoặc cơ quan BHXH) làm thủ tục tiếp tục tham gia BHYT để hưởng quyền lợi.

Các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.

(Nguồn: Báo Hà Nội mới)

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu