CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Năm 2015, dự toán mua thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi là 6.107 tỷ đồng

Bởi ebh.vn - 25/09/2015

Theo Bộ Tài chính, năm 2015, mặc dù ngân sách còn hạn hẹp nhưng ngân sách nhà nước dự toán chi số tiền khá lớn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em. Trong đó, mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi là 6.107 tỷ đồng.

Năm 2015, dự toán mua thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi là 6.107 tỷ đồng

Năm 2015, dự toán mua thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi là 6.107 tỷ đồng

Cụ thể, chi sự nghiệp y tế gần 6.821 tỷ đồng, trong đó, mua thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi là 6.107 tỷ đồng; chi Dự án Tiêm chủng mở rộng, Dự án Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia y tế gần 714 tỷ đồng.

Chi đảm bảo xã hội trên 1.391 tỷ đồng, trong đó, chi trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng… và hộ gia đình cá nhân nhận nuôi trẻ em theo Nghị định 136 của Chính phủ là 375 tỷ đồng; chi trợ cấp ưu đãi hàng tháng giáo dục đào tạo đối với học sinh theo pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng 980 tỷ đồng…

Như vậy,  năm 2015, ngân sách nhà nước đã ưu tiên bố trí đủ kinh phí để mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi, chi trợ cấp hàng tháng cho đối tượng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không có nguồn nuôi dưỡng…

Đối với kinh phí cân đối trong dự toán chi của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế đã được phân bổ kịp thời, tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Theo báo cáo của liên Bộ LĐ-TB&XH - Y tế, dự kiến chi 06 tháng đầu năm bằng 52% dự toán được giao, ước thực hiện cả năm đạt 100% dự toán.

Nguồn: Tạp chí bảo hiểm xã hội

Xem thêm:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu