CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1% xuống còn 0,5%

Bởi ebh.vn - 18/01/2017

Theo như Dự thảo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ này sẽ giảm từ1% xuống còn 0,5% trên tổng quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Chi tiết quy định giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Chi tiết quy định giảm mức đóng BHXH bắt buộc

1. Quy định hướng dẫn giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cũng đã trình lên Chính phủ những nội dung như: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: hàng tháng, người sử dụng lao động đóng 1% trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ LĐTBXH đã tiến hành rà soát chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, kết quả cho thấy, với mức đóng hiện hành (1%) thì tỷ lệ số chi/thu quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đều chưa tới 10% và ít biến động trong nhiều năm trở lại đây.

Giữa năm 2016, Luật an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực và có thêm một số khoản chi mới, nhưng khi áp dụng thì tỷ lệ số chi/thu quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ chỉ dao động quanh mức 25%, nếu không có những biến động lớn về đối tượng tham gia cũng như mức hưởng.

Từ những căn cứ nêu trên, việc Chính phủ đã ban hành Nghị định mới quy định mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức quy định hiện hành và áp dụng trong một giai đoạn ngắn hạn, là hoàn toàn có thể được, nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Vì thế, Bộ LĐTBXH đề xuất 2 phương án giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Phương án 1: Giảm đồng đều áp dụng cho tất cả ngành, nghề, dự kiến là 0,5% quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Phương án 2: là mức giảm sẽ linh hoạt theo mức độ rủi ro và hậu quả của các tai nạn xảy ra đối với từng ngành, nghề.

Với phương án 2, theo Bộ LĐTBXH là sẽ khuyến khích việc chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp so với phương án 1. Tuy nhiên, để xác định mức đóng linh hoạt này cần có thời gian nghiên cứu, tính toán đầy đủ, chính xác tương đối mức độ rủi ro, tai nạn nghề nghiệp theo từng ngành, nghề.

Theo Bộ LĐTBXH, phương án 1 đơn giản hơn phương án 2 và có thể áp dụng ngay. Mặt khác, một trong những đặc điểm của bảo hiểm xã hội là chia sẻ rủi ro giữa những đối tượng tham gia. Vì vậy, bộ đề xuất dự thảo Nghị định theo phương án 1, đồng thời sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động sau khi triển khai trong vòng 3 năm để xem xét mức độ phù hợp của phương án 2.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một cách nhanh chóng thì việc ban hành Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp càng sớm càng tốt.

Do đó, Bộ LĐTBXH đề xuất dự thảo Nghị định này theo phương án ban hành “Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Nghị định này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Dự kiến mức đóng BHXH mới đến hết 31/12/2019

Dự kiến mức đóng BHXH mới đến hết 31/12/2019

2. Dự kiến mức đóng mới được thực hiện đến hết ngày 31/12/2019

Mỗi doanh nghiệp hiện nay, hàng tháng đều phải đóng cho người lao động 22% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào ba quỹ là quỹ BHXH (18%), bảo hiểm y tế (3%), bảo hiểm thất nghiệp (1%). Ngoài ra, người lao động phải cùng đóng vào ba quỹ trên 10,5% tiền lương.

18% tiền lương mà doanh nghiệp đóng vào quỹ BHXH trên được chia thành ba loại quỹ là quỹ ốm đau và thai sản (3%), quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (1%); quỹ hưu trí và tử tuất (14%). Như vậy, nếu được thông qua thì tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc của doanh nghiệp sẽ giảm từ 22% xuống còn 21,5%.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 29-10-2016 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã đưa ra đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHXH vào hai quỹ là quỹ bảo hiểm thất nghiệp và quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mỗi quỹ giảm 0,5%.

Cụ thể, giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0,5%, tương ứng với số tiền giảm khoảng 2.400 tỉ đồng/năm. Giảm tỷ lệ đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1% xuống 0,5%, tương ứng với số tiền giảm khoảng 3.000 tỉ đồng/năm.

Như vậy, nếu đề xuất này được Chính phủ chấp thuận thì việc giảm tỷ lệ đóng vào 2 quỹ trên sẽ tiết kiệm được cho doanh nghiệp một khoản tương đối lớn là 5.400 tỉ đồng mỗi năm.

Tổng hợp - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu