CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021

Bởi ebh.vn - 11/10/2021

Từ ngày 1/10/2021 rất nhiều các chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội với các doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do Covid-19 có hiệu lực. Do đó, mức đóng mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT cũng có sự biến động. Bài viết sau sẽ giúp bạn tổng hợp các mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 – 30/6/2022.

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021 mới nhất

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 1/10 của người lao động và người sử dụng lao động

1. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 1/10/2021 – 30/6/2022

Cụ thể về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế năm 2022 đối với người lao động là người Việt Nam và lao động nước ngoài sẽ có những thay đổi đáng kể, Người lao động và Doanh nghiệp cần lưu ý.

Lưu ý >>> Các cụm từ viết tắt:

  • Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất (HT-TT), 

  • Quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), 

  • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN), 

  • Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 

  • Bảo hiểm y tế (BHYT) với NLĐ (không thuộc khối nhà nước) 

(1) Đối với người lao động Việt Nam

Đối với người lao động Việt Nam mức đóng vào quỹ BHXH bắt buộc sẽ do cả người sử dụng lao động và người lao động đóng. Người sử dụng lao động được giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ-BNN từ 1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc xuống còn 0%. Người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động bằng 1% vào quỹ BHTN giảm còn 0%.

Cụ thể các mức đóng như bảng sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20%

10.5%

Tổng cộng 30.5%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động Việt Nam từ 01/10/2021 – 30/6/2022.

(2) Đối với người lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ phải đóng 1,5% vào quỹ BHYT, người sử dụng lao động sẽ đóng 3% vào quỹ ốm đau thai sản.

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

-

3%

0%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6%

1.5%

Tổng cộng 7.5%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài từ 01/10/2021 – 31/12/2021.

Từ 1/1/2022 người lao động là công nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia các chế độ bảo hiểm gồm: ÔĐ-TS; BHTNLĐ-BNN; HT-TT mức đóng được quy định giống với mức đóng của người lao động Việt Nam.

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

-

3%

8%

-

-

-

1.5%

20%

9.5%

Tổng cộng 29.5%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài từ 01/1/2022 – 30/6/2022

2. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 1/7/2022 – 30/9/2022

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2022 (Từ ngày 1/7/2022 – 30/9/2022 ) của người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Người sử dụng lao động sẽ phải đóng 0,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ-BNN cho cả hai đối tượng người lao động này. 

(1) Đối với người lao động Việt Nam

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20,5%

10.5%

Tổng cộng 31%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động Việt Nam từ 1/7/2022 – 30/9/2022

(2) Đối với người lao động nước ngoài

Đối với người lao động nước ngoài người sử dụng lao động không phải đóng vào quỹ HT-TT và quỹ BHTN. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

-

3%

8%

-

-

-

1.5%

20.5%

9.5%

Tổng cộng 30%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động nước ngoài từ 1/7/2022 – 30/9/2022

3. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT đối với các đối tượng thuộc khối nhà nước

Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sẽ có mức đóng riêng. Cụ thể mức đóng trong giai đoạn hiện tại như  sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

Tỷ lệ trích % tiền lương tháng đóng BHXH của các đối tượng thuộc khối nhà nước năm 2021.

Lưu ý:

Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

- Luật BHXH 2014;

- Luật Việc làm 2013;

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018;

- Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020;

- Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018;

- Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020);

- Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

- Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021.

Trên đây là mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 1/10/2021. Người sử dụng lao động và người lao động lưu ý để chủ động về nguồn tài chính, làm hồ sơ xin giảm mức đóng vào các quỹ nếu đủ điều kiện để đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp của mình.

Infographic >>  Chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 01/10/2021

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu