CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội cập nhật mới nhất 2022

Bởi ebh.vn - 17/05/2022

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội là mẫu giấy hành chính. Hình thức mẫu giấy ủy quyền nhận sổ bảo hiểm không được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật, tuy nhiên mẫu giấy được biên soạn theo mẫu chung gồm đầy đủ các nội dung ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội.

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội.

1. Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Trong nhiều trường hợp người lao động không thể trực tiếp đến cơ quan BHXH, hoặc đến tại đơn vị doanh nghiệp để lấy sổ BHXH trong thời gian quy định. Do đó để tạo điều kiện cho người lao động có thể nhận sổ và làm hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thì người lao động có thể ủy quyền cho người lấy thay.

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ BHXH có thể được viết như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM

(Dành cho cá nhân)

Địa danh, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ………………. Nơi cấp:…………

Quốc tịch:……………………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:……………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Số CMND: …………………Cấp ngày: ………………. Nơi cấp: …………

Quốc tịch: …………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền thực hiện các công việc sau đây thay cho bên ủy quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền mà gây ra thiệt hại cho bên ủy quyền:

1. Liên hệ với Công ty ………… để làm thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội số: …. cấp ngày ….; cho ông/bà …. Số CMND ….. sinh ngày…..

2. Liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận chế độ bảo hiểm ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên thỏa thuận và giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

>>> Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền 13-HSB cho người lao động

2. Nội dung chính của mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội có thể được viết theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đầy đủ các nội dung chính bao gồm:

(1) Thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền

Người viết đơn phải ghi đầy thông tin cá nhân của người ủy quyền và người được ủy quyền. Các thông tin gồm có:  họ tên, số CCCD/ CMND; địa chỉ nhà chi tiết (số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh/thành phố); trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (thị xã, thành phố), tỉnh/thành phố; 

(2) Nội dung ủy quyền

Nội dung ủy quyền ghi rõ các vấn đề sau:

  • Ủy quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội

  • Thời gian nhận ủy quyền hai bên thỏa thuận

Trong thời hạn 7 ngày làm việc đơn vị, doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm chốt sổ BHXH cho người lao động.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc đơn vị, doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm chốt sổ BHXH cho người lao động.

Lưu ý: 

Trường hợp làm thêm các nội dung khác thì phải ghi rõ các mục. Ví dụ có thêm các nội dung ủy quyền khác như:

  • Nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm thẻ BHYT) nếu có; 

  • Nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp, chế độ gì; 

  • Đổi thẻ BHYT, thanh toán BHYT, đổi sổ, điều chỉnh mức hưởng; 

  • Điều chỉnh sổ BHXH, thẻ BHYT…. 

Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả việc làm đơn thì cũng phải ghi rõ là ủy quyền làm đơn. Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực.

(3) Cam kết

Người viết đơn cần cam kết nội dung chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền viết trong Giấy ủy quyền

(4) Ký và xác nhận

Mẫu giấy ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội buộc phải có mục ký của người ủy quyền, người được ủy quyền và mục xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, như vậy mẫu đơn mới được chấp nhận.

Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể là chứng thực của chính quyền địa phương; của Phòng Công chứng; của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam (trong trường hợp người ủy quyền chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam); của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam hoặc của chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Trong vòng 07 ngày làm việc, đơn vị nơi làm việc của người lao động phải trả toàn bộ những giấy tờ và chốt sổ BHXH trả sổ cho người lao động. Khi đến nhận sổ bảo hiểm xã hội người được ủy quyền cần phải xuất trình chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ căn cước và nộp lại Giấy ủy quyền cho đơn vị, cơ quan nơi trả sổ.

Trên đây là thông tin về mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội. Người lao động lưu ý các nội dung chính của mẫu giấy ủy quyền lấy sổ BHXH để có thể viết giấy khi cần.

>>> Được ủy quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp nào?

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu