CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Luật BHYT đối với quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu

Bởi ebh.vn - 03/09/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu vừa được Chính phủ ban hành.

Thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân nhân

Thi hành một số điều của Luật BHYT đối với Quân nhân

Về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Nghị định quy định:

Quân nhân tham gia BHYT gồm:

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ;

 • Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ.

Công an nhân dân tham gia BHYT gồm:

 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân;

 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân;

 • Học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

Người làm công tác cơ yếu tham gia BHYT gồm:

 • Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ;

 • Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội;

 • Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

1. Lộ trình thực hiện BHYT

 1. Từ ngày 15/10/2015, thực hiện BHYT đối với 100% người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

 2. Từ ngày 15/10/2015 đến 31/12/2015, thực hiện BHYT đối với 15%;

 3. Từ ngày 01/1/2016, thực hiện BHYT ít nhất 30% đối với các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu nêu trên (trừ người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương).

 4. Từ ngày 1/1/2018, tỷ lệ này được nâng lên là ít nhất 60%.

 5. Từ ngày 1/1/2020, thực hiện BHYT đối với 100% các đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tham gia BHYT nêu trên.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế

Nghị định cũng nêu rõ, mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đối với:

 1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ;

 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân;

 3. Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng:

 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ;

 2. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân;

 3. Học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước;

 4. Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên Quân đội.

Như vậy, trong bài viết trên đây BHXH điện tử eBH đã gửi đến Quý độc giả những thông tin mới nhất về hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật bảo hiểm y tế mới nhất 2020 đối với Quân nhân, Công an và người làm công tác cơ yếu. Mong rằng có thể cung cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích nhất

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu