CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động

Bởi ebh.vn - 10/07/2020

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động chi tiết. Doanh nghiệp lập hồ sơ và thực hiện các bước đăng ký nhanh chóng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động đồng thời tránh được việc bị phạt do quá thời hạn lập.

Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động 1

Đăng ký BHXH cho người lao động nhanh chóng theo quy định.

I. Đối tượng đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động

Theo quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có rất nhiều các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, đối tượng đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh thuộc chủ yếu là: 

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

II. Hồ sơ đăng ký Bảo hiểm xã hội cho người lao động

Đối với mỗi đối tượng khác nhau hồ sơ đăng ký BHXH sẽ khác nhau. Căn cứ vào Quyết định 772/QĐ-BHXH, ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2018 hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:

1. Hồ sơ đăng ký BHXH cho người lao động trong nước và người lao động làm việc ở nước ngoài.

a) Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
 • Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động 2

Hồ sơ đăng ký BHXH cho người lao động trong nước và người lao động làm việc ở nước ngoài.

2. Hồ sơ đơn vị sử dụng lao động đăng ký BHXH lần đầu

Nếu doanh nghiệp lần đầu đăng ký Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

III. Trình tự thực hiện và cách thức đăng ký bảo hiểm xã hội 

Căn cứ vào Quyết định 772/QĐ-BHXH trình tự thực hiện và cách thức đăng ký bảo hiểm xã hội gồm các bước được thực hiện như sau:

1. Trình tự thực hiện

1. Đối với người lao động làm việc ở nước ngoài: 

Lập hồ sơ theo quy định đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

2. Đối với đơn vị sử dụng lao động:

   Bước 1.

- Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH;

Hướng dẫn người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người lao động chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người lao động không nhớ mã số BHXH).

Bước 2.

   Nộp hồ sơ theo quy định 

Bước 3.

Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết.

2. Cách thức thực hiện 

Bước 1. Nộp hồ sơ

Đơn vị sử dụng lao động và người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH lựa chọn nộp hồ sơ một trong các hình thức sau:

 • Qua giao dịch điện tử;
 • Qua dịch vụ bưu chính công ích;
 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết:

Đơn vị sử dụng lao động, người lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

Lưu ý: Thời gian thực hiện đăng ký BHXH cho người lao động là 30 ngày, tính từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động, doanh nghiệp phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Việc thực hiện các bước đăng ký và thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội hiện nay đã được tối giản đi rất nhiều. Đặc biệt, khi thực hiện đăng ký qua mạng doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đăng ký nhanh chóng chính xác, tiết kiệm thời gian chi phí.

>>> Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu