CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hợp đồng thuê nhà là gì? Mẫu hợp đồng chuẩn năm 2023

Bởi ebh.vn - 30/08/2023

Nhiều lao động đã làm hồ sơ hưởng trợ cấp tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, người lao động bắt buộc phải có hợp đồng thuê nhà trọ (bản sao) hợp lệ. Vậy hợp đồng thuê nhà là gì? Làm sao để lập hợp đồng thuê nhà chuyên nghiệp? Tất cả sẽ được EBH chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Giao kết hợp đồng thuê nhà giữa người thuê và chủ nhà cho thuê.

Giao kết hợp đồng thuê nhà giữa người thuê và chủ nhà cho thuê

1. Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà hay hợp đồng thuê nhà trọ là một một hình thức của hợp đồng thuê tài sản, theo đó hợp đồng thuê nhà (HĐTN) được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê giao nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, trong đó bên thuê nhà phải trả tiền thuê nhà trừ trường hợp có quy định điều kiện khác.

Căn cứ theo quy định tại Điều 121, Luật nhà ở năm 2014 quy định hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản. Bên cạnh đó xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian thuê nhà.

Hợp đồng thuê nhà là một loại hợp đồng dân sự, theo đó bên cho thuê nhà giao lại nhà cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Hợp đồng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên, cũng như giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình thuê nhà.

1.1 Có các loại hợp đồng thuê nhà phổ biến nào?

Hiện nay, có rất nhiều loại hợp đồng thuê nhà như:

- Theo chủ thể thuê: Hợp đồng giữa chủ thể là cá nhân với cá nhân, tổ chức với cá nhân hoặc tổ chức với tổ chức.

- Theo thời hạn thuê nhà: Hợp đồng thuê ngắn hạn hoặc hợp đồng thuê dài hạn.

- Theo mục đích thuê nhà: Hợp đồng thuê nhà trọ, hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà kinh doanh.

- Theo ngôn ngữ làm hợp đồng: Hợp đồng thuê nhà song ngữ Việt - Anh, Hợp đồng thuê nhà song ngữ Việt - Pháp, hợp đồng thuê nhà song ngữ Việt - Thái Lan.

Tuy nhiên, loại HĐTN được hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg là hợp đồng phân theo mục đích sử dụng (loại hợp đồng thuê nhà trọ) của người lao động. Bạn có thể tham khảo Quy trình nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ đối với người lao động tại Hà Nội.

2. Mẫu hợp đồng thuê nhà chuẩn năm 2023

Để lập hợp đồng thuê nhà, bạn cần tuân theo các quy định về hình thức và nội dung của một văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Bạn cũng có thể tham khảo các mẫu hợp đồng thuê nhà trên mạng. Tuy nhiên, bạn cần điều chỉnh lại cho phù hợp với trường hợp của mình và đảm bảo rằng hợp đồng thuê nhà phải có những thông tin cơ bản sau:

- Thông tin chi tiết về bên cho thuê và bên thuê nhà (họ tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại...)

- Đặc điểm của ngôi nhà cho thuê (địa chỉ, diện tích, số tầng, số phòng...)

- Thời gian thuê và phương thức thanh toán tiền thuê nhà

- Thời gian bàn giao nhà và các tài sản kèm theo (nếu có)

- Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê nhà

- Cam kết của các bên trong hợp đồng

- Các thỏa thuận khác của hai bên (nếu có)

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà chuẩn năm 2023 để bạn tham khảo. Hợp đồng này bao gồm các thông tin cơ bản và cần thiết nhất cho đối với một giao kết hợp đồng cho thuê nhà thông thường mà nhiều chủ cho thuê nhà thường sử dụng hiện nay.

Bên cạnh đó, đối với những hợp đồng cho thuê nhà hoặc mặt bằng có giá trị cao và thời hạn lâu dài thì có thể có thêm phần phụ lục trong hợp đồng cho thuê nhà giúp người thuê và người cho thuê dễ dàng nắm bắt được các thông tin quan trọng và cần thiết nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm nay ngày …… tháng …. năm ……..; tại địa chỉ: ……

………………………………

Chúng tôi gồm:

1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: ………………………… Sinh ngày: ………………….

Nơi đăng ký HK: …………………………

CMND/CCCD số: …………… cấp ngày …./…./… tại: ……………

Số điện thoại: …………………

2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: …………………… Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký HK thường trú: ………………………………

Số CMND: ……………… cấp ngày …../…../…… tại: ……………

Số điện thoại:……………

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: ………………………… 

Giá thuê: …………………. đ/tháng

Hình thức thanh toán: ………………………

Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.

Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào đầu các tháng.

Tiền đặt cọc:………………………

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20….

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

- Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

* Trách nhiệm của bên B:

- Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

- Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

- Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

- Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.

- Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

- Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

- Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.

- Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

- Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.

- Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.

- Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

Tải về mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ năm 2023 TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

......, ngày … tháng… năm…. 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

Số.................

- Căn cứ hợp đồng thuê nhà trọ số: ..../HĐTN lập ngày ... tháng ... năm .... 

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế và sự thảo thuận của các bên.  

Tại địa chỉ số: ..........., chúng tôi gồm có: 

1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: …………………… Sinh ngày: ………………

Nơi đăng ký HK: …………………

CMND số: …………….... cấp ngày …./…./……. tại:……

Số điện thoại:………………………

2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: …………………… Sinh ngày: …………..…..

Nơi đăng ký HK thường trú: …………………

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: …

Số điện thoại:……………………

Sau khi thống nhất, chúng tôi đồng ý sửa đổi một số nội dung cụ thể như sau:  

1.  ………………

2.  ………………

3.  ………………

4.  ………………

- Phụ lục hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải về mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà trọ file word TẠI ĐÂY

Với mẫu hợp đồng cho thuê nhà trên đây bạn đọc có thể tùy chỉnh tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế. Tuy nhiên, với các loại hợp đồng thuê nhà hiện nay vẫn phải đảm bảo được một số nội dung quan trọng bắt buộc để đảm bảo tính hợp lệ và hợp pháp của hợp đồng cho thuê.

2.1 Hợp đồng thuê nhà gồm có những nội dung gì?

Hợp đồng cho thuê nhà dựa trên sự thỏa thuận thống nhất giữa bên cho thuê và bên thuê nhà. Tuy nhiên nội dung chính của hợp đồng thuê nhà bao gồm các mục như sau: 

1) Thông tin cá nhân của bên cho thuê và bên thuê nhà: Các thông tin gồm họ và tên của bên cho thuê và bên thuê nhà. Trường hợp là tổ chức cho thuê thì là tên của tổ chức, mã số thuế, người đại diện theo pháp luật.. và địa chỉ của các bên;

2) Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch: Đặc điểm về loại nhà và đặc điểm về  thửa đất ở gắn với nhà ở đó. VD: Nhà 2 tầng, diện tích 70m2, nằm ở số X, đường Y, phường Z, quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

3) Giá giao dịch nhà theo thỏa thuận: giá thuê theo tháng, theo quý, theo năm 

4) Thời hạn và phương thức thanh toán tiền: VD thời hạn thuê 1 năm; phương thức thanh toán chuyển khoản hoặc trả tiền mặt trả trong thời gian từ mùng 1 đến mùng 5 hàng tháng.

5) Thời gian giao nhận nhà ở; thời hạn cho thuê;

6) Các quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê: Ví dụ: không cơi nới, sửa chữa ảnh hưởng đến kết cấu của nhà; 

7) Các thỏa thuận khác và cam kết của các bên;

8) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

9) Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

10) Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Lưu ý: hợp đồng cho thuê nhà không cần công chứng tuy nhiên phải có chữ ký của các bên để hợp đồng có tính pháp lý.

3. Viết hợp đồng thuê nhà cần lưu ý những gì?

Dưới đây là một vài lưu ý đối với người chủ cho thuê nhà và người thuê nhà khi làm hợp đồng thuê nhà trọ (hoặc hợp đồng cho thuê nhà ở):

- Viết đầy đủ, chính xác các nội dung chính

- Không tẩy xóa, sửa chữa trong hợp đồng thuê nhà

- Các thông tin về giá cả cần được ghi đồng thời cả bằng số và bằng chữ để tránh trường hợp sửa chữa

- Người ký phải là người có tư cách pháp nhân đối với tài sản cho thuê

- Hợp đồng được thành lập dựa trên sự tự nguyện nguyện của các bên tham gia.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của pháp luật

4. Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà đúng luật

Hợp đồng cho thuê nhà được chấm dứt trong nhiều trường hợp. Cụ thể các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định tại Điều 131, Luật nhà ở năm 2014.

- Chấm dứt hợp đồng thuê nhà được thực hiện khi có một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 84 , Luật Nhà ở 2014 trong trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Trường hợp thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt HĐTN ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1) Hết hạn hợp đồng thuê nhà; hoặc sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng nếu  trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt;

2) Bên thuê nhà ở chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống;

3) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, có quyết định thu hồi đất, giải tỏa…

4) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

5) Nhà ở cho thuê không còn;

6) Bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước 30 ngày về việc chấm dứt HĐTN ở quy định tại điểm này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

7) Đơn phương chấm dứt HĐTN theo quy định tại Điều 132 của Luật này.

Như vậy, trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã gửi đến bạn những thông tin mới nhất liên quan đến hợp đồng thuê nhà kèm mẫu tải về cập nhật cập nhật năm 2023. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về hợp đồng thuê nhà và cách lập hợp đồng một cách chuyên nghiệp.

Nguyệt Nga - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu