CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hợp đồng thuê nhà trọ là gì? Tải về mẫu hợp đồng chuẩn nhất

Bởi ebh.vn - 16/04/2024

Người đi thuê nhà trọ cần có hợp đồng thuê nhà với chủ nhà trọ để đảm bảo quyền lợi và tránh những tranh chấp có thể phát sinh sau này. Vậy hợp đồng thuê nhà trọ là gì? Người thuê trọ cần lưu ý những gì khi làm hợp đồng. Hãy cùng EBH tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Hợp đồng cho thuê nhà trọ là thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê

Hợp đồng cho thuê nhà trọ là thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê

1. Hợp đồng thuê nhà trọ là gì?

Hợp đồng thuê nhà trọ là một thỏa thuận giữa bên cho thuê (chủ nhà) và bên thuê (người thuê nhà trọ) về việc sử dụng một căn nhà trọ hoặc phòng trọ. Đây là một loại hợp đồng thuê nhà có đối tượng cho thuê là nhà trọ hoặc phòng trọ.

Hình thức giao kết hợp đồng: Hợp đồng cho thuê nhà trọ có thể được giao kết bằng lời nói hoặc văn bản. Trong đó, hình thức giao kết bằng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, tạo được sự minh bạch, rõ ràng cho cả người đi thuê và người cho thuê trọ, tránh những tranh chấp sau này.

Với những nhà trọ có thời gian thuê ngắn theo giờ hoặc theo ngày thì có thể xác lập thông tin bằng lời nói hoặc có bảng giá niêm yết công khai. Bên cho thuê chỉ cần bên thuê cung cấp chứng minh thư để quản lý thông tin theo dõi hàng ngày.

Với trường hợp thuê nhà trọ dài ngày thì việc tạo lập hợp đồng thuê nhà là cần thiết. Bởi theo yêu cầu của pháp luật hiện nay, chủ nhà trọ sẽ phải quản lý, thực hiện làm tạm trú tạm vắng cho người thuê nhà. Việc ký hợp đồng sẽ đảm bảo tính pháp lý nếu xảy ra các sự việc ngoài mong muốn.

Lợi ích của việc ký kết hợp đồng: Khi ký kết hợp đồng thuê nhà trọ cả hai bên sẽ biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Hợp đồng cũng giúp đảm bảo tính pháp lý và tạo điều kiện cho việc quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thuê nhà trọ.

1.1 Nội dung của hợp đồng thuê nhà gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 121 Luật Nhà ở năm 2014 quy định nội dung trong hợp đồng về nhà ở. Theo đó, trong một bản hợp đồng cho thuê nhà trọ sẽ có các nội dung chính sau:

  1. Thông tin về bên cho thuê và bên thuê.

  2. Địa chỉ căn nhà trọ hoặc phòng trọ.

  3. Thời hạn thuê (ngắn hạn hoặc dài hạn).

  4. Mức tiền thuê và cách thanh toán.

  5. Quyền và nghĩa vụ của hai bên thuê và cho thuê.

2. Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ chuẩn năm 2024

Dưới đây là một mẫu hợp đồng thuê nhà trọ đơn giản nhưng đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

(Số: ...../HĐTN)

Hôm nay, ngày …… tháng …. năm ……..;

Tại địa chỉ: ……

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: …………………… Sinh ngày: ………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………

CMND (CCCD) số: ……………....... cấp ngày …./…./……. tại:……

Số điện thoại liên hệ:……………………………

2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: …………………… Sinh ngày: …………..…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………

Số CMND (CCCD): …………………. cấp ngày …../…../…… tại: …

Số điện thoại liên hệ:…………………………………

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai bên cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: ………

Giá thuê: ………………… đ/tháng

Hình thức thanh toán: ……………………………………………

Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.

Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào cuối các tháng.

Tiền đặt cọc:………………………………………

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20….

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

- Cung cấp nguồn điện, nước đầy đủ cho bên B sử dụng.

* Trách nhiệm của bên B:

- Thanh toán đầy đủ tiền theo đúng thỏa thuận.

- Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

- Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

- Luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khu vực phòng trọ.

- Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

- Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo trước và được sự đồng ý của bên A, đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại (nếu có).

TRÁCH NHIỆM CHUNG

- Hai bên phải tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để thực hiện hợp đồng.

- Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng trong thời gian hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trọ. Ngoài ra, nếu hành vi vi phạm đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra. 

- Trong trường hợp muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, cần phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất với nhau. 

- Kết thúc hợp đồng, Bên A phải trả lại đầy đủ tiền đặt cọc cho bên B.

- Bên nào vi phạm các điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi họ tên)                (Ký và ghi họ tên)

Tải Mẫu hợp đồng cho thuê nhà trọ file word mới nhất 2024

2.1. Mẫu phụ lục hợp đồng cho thuê nhà trọ mới nhất

Về việc tăng giá thuê nhà trọ trong hợp đồng thuê, pháp luật không quy định cụ thể về việc tăng giá mỗi năm. Tuy nhiên, bên cho thuê không thể tăng giá hoặc tăng trong một thời gian cụ thể. Nếu có sự gia tăng, bên cho thuê phải thông báo trước cho bên thuê về mức tăng và thời điểm bắt đầu tăng giá. Trong trường hợp hợp đồng của bạn có điều khoản tăng giá 10% mỗi năm, bạn nên thảo luận và thỏa thuận với chủ nhà để đảm bảo tính hợp lý và minh bạch.

Theo đó, trường hợp sau khi đã ký hợp đồng cho thuê nhà, nếu phát sinh thay đổi về giá thuê hoặc các nội dung trong hợp đồng thuê nhà, các bên có thể lập bản Phụ lục hợp đồng để đảm bảo tính pháp lý. Dưới đây là mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà trọ mà bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

Số.................

- Căn cứ hợp đồng thuê nhà trọ số: ..../HĐTN lập ngày ... tháng ... năm .... 

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế và sự thỏa thuận của các bên.  

Tại địa chỉ số: ..........., chúng tôi gồm có: 

1. Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: ………………………… Sinh ngày: ………………

Nơi đăng ký HK: ………………………………………………

CMND (CCCD) số: ……………....... cấp ngày …./…./……. tại:……

Số điện thoại:…………………………………………………

2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………… Sinh ngày: …………..…..

Nơi đăng ký HK thường trú: …………………………………

Số CMND (CCCD): …………………. cấp ngày …../…../…… tại: …

Số điện thoại:……………………………………………………

Sau khi thống nhất, chúng tôi đồng ý sửa đổi một số nội dung cụ thể như sau:  

1.  …………………..…………………..……

2.  …………………..…………………..……

3.  …………………..…………………..……

Phụ lục hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tải về Phụ lục cho thuê phòng trọ file word

3. Những lưu ý khi ký hợp đồng thuê nhà trọ

Khi ký hợp đồng thuê nhà trọ, bạn cần lưu ý các điểm sau:

(1) Đối tượng của hợp đồng: Kiểm tra kỹ thông tin của căn nhà cho thuê đã nêu trong hợp đồng có đúng với căn nhà trọ và thực tế chưa.

(2) Giá cả và phương thức thanh toán: Thỏa thuận với chủ nhà về giá thuê hàng tháng, thời hạn thuê, phương thức thanh toán và các khoản phụ phí khác.

(3) Trách nhiệm của hai bên: Đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng và đề xuất ý kiến của mình với chủ nhà để tỏ rõ quan điểm ngay từ đầu.

- Người thuê có nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ

- Trường hợp tài sản hư hỏng không phải do lỗi của người thuê, người thuê có quyền yêu cầu chủ nhà sửa chữa.

(4) Công chứng và chứng thực: Hợp đồng thuê nhà trọ cần được lập thành văn bản. Bạn có thể mang đi công chứng hoặc chứng thực hợp đồng để đảm bảo tính pháp lý.

Lưu ý rằng việc ký kết hợp đồng thuê nhà trọ bằng văn bản là quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và tránh tranh chấp sau này. Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng đã có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu